Kunnen wij genezing verwachten?

Geneest God alleen wanneer Hij het goed vindt? Of mogen wij rekenen op genezing en dit in geloof verwachten? Deze vraag beantwoordt Bayless Conley in deze preek.
Bayless verklaart aan de hand van de Bijbel dat genezing zowel een zegen van God is als een recht dat sinds het offer van Jezus aan het kruis bestaat. Aan de hand van vier stappen toont Bayless u hoe u Gods beloften op het vlak van genezing in uw leven kunt verwezenlijken.

Laat een reactie achter

Heeft God je gezegend door de bediening van Bayless?

Geef dan de zegen door! Elke donatie telt, zodat we het Evangelie in 2019 in onze woonkamer kunnen bereiken.

doneer nu

Pin It on Pinterest

Share This

Inspireer je vrienden

Deel deze post in de sociale media en zegen uw vrienden.