vandaag , 14.03.2019

Doen wat God zegt

Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. (Johannes 5:8)

Jezus zei deze woorden tegen een man die achtendertig jaar lang ziek was geweest! Zijn ligmat had hem al die tijd gedragen en nu vertelde Jezus hem dat hij zijn mat moest dragen!

Ik heb in de laatste overdenkingen verschillende principes behandeld die je helpen om van je problemen bevrijd te worden. Ten eerste moeten we oprecht vrij willen zijn, en ten tweede moeten we niet langer de schuld van onze problemen bij anderen neerleggen.

Het laatste handvat dat ik je wil geven, kun je vinden in het vers hierboven. Je moet gehoorzamen aan wat de Heer je opdraagt. Gehoorzaam, of Gods opdracht nu logisch lijkt of niet!

Voor die man die achtendertig jaar door zijn ligmat was gedragen, moet het erg raar hebben geklonken dat hij moest opstaan en zijn mat moest dragen! Maar op het moment dat hij gehoorzaamde, begon er nieuw leven en nieuwe kracht door zijn voorheen verlamde ledematen te vloeien.

Luister naar de instructies van Jezus in je hart. Zoek Zijn instructies in Zijn Woord. Een geloof zonder daden is dood. Er is iets wat God van jou verlangt waarmee je je geloof kunt uitdragen.

Misschien is het iets vanzelfsprekends, maar misschien ook niet. Zoals Maria, Jezus’ moeder zei: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. (Johannes 2:5)

Ik leid nu al tientallen jaren dezelfde gemeente en ik heb gemerkt dat veel mensen blijven hangen in hun problemen. Niet omdat ze geen woord van de Heer hebben gehoord, maar juist omdat Hij wel tot hen gesproken heeft en zij niet gehoorzaamd hebben.

Als jij nog niet gehoorzaam bent geweest aan een opdracht van God, sta dan op en doe wat Hij je opdraagt. Het is de enige manier waarop je uit je negatieve omstandigheden kunt komen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Als je vandaag Zijn stem hoort

De overdenking van de voorgaande dagen


18.03.2019

Wat bij God echt telt – ons hart

Davids eigen vader had hem afgeschreven. Zijn eigen vader zag niet genoeg potentie in hem.


17.03.2019

Hoe wij met medemensen om moeten gaan

We zien Gideon als een geweldig held van Israel, en dat was hij ook.


16.03.2019

Welke mensen God gebruikt

God gebruikt niet vaak mensen die de wereld als wijs, machtig of aanzienlijk beschouwt.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per e-mailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless