vandaag, 11. juli 2019

God roept je

Het was liefde waardoor de Vader gemotiveerd werd om Zijn Zoon te sturen om de mensen te redden. Diezelfde liefde is uitgegoten in het hart van iedere gelovige.

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is (Romeinen 5:5)

Gods liefde in ons roept ons en verplicht ons iets te doen aan het lot van de verloren mensen. Paulus zegt in 2 Korintiërs 5:14: Want de liefde van Christus dringt ons.

Een aantal jaren geleden hoorde ik laat op de avond een geluid dat leek op een zeer zwakke bel of wekker. Ik stapte een aantal keer uit mijn bed om te proberen te ontdekken waar het geluid vandaan kwam, maar het stopte telkens voordat ik het kon ontdekken.

Op een avond ontdekte ik eindelijk wat het was. Het was een oud horloge van mij, weggestopt in een lade onder wat rommel. Elke avond ging het alarm op dezelfde tijd af.

De roep van Gods liefde in jouw hart kan net zo zijn. Die roep klinkt regelmatig, maar wordt zelden gehoord. De roep van Gods liefde ligt begraven onder persoonlijke ambities, zorgen en problemen, dagelijkse routines en de normale drukte van het leven. Maar het is onmiskenbaar daar!

Dezelfde liefde die Jezus bewoog om de zieken te genezen en gebroken mensen te dienen is in jou! Luister ernaar. Kom ermee in aanraking en uit het aan iemand in nood.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Laat het aan de Heilige Geest over 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


18. juli 2019

Het eens worden

Om met God te wandelen moeten we het met Hem eens zijn. Zo kunnen we de vervulling van Zijn beloften in ons leven te ervaren.


17. juli 2019

Luisteren en geloven

Toen mijn zoon ongeveer acht jaar oud was, wandelde ik samen met hem in een ravijn.


16. juli 2019

Hoe vanzelfsprekend is Gods zegen?

Jaren geleden diende ik in een kleine gemeente. Een van mijn taken wat het brengen van boodschappen aan mensen in nood.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng met ons antwoorden uit de Bijbel direct in de woonkamers - met jouw gift!

doneer nu