vandaag , 11.02.2019

Verwacht Gods bovennatuurlijke actie

In Handelingen 9:32-35 wordt ons de vijfde en laatste ‘B’ van evangelisatie gegeven en dat is bovennatuurlijke kracht:

En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En daar vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al acht jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en maak voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op. En allen die in Lydda en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere.

Dankzij één uiting van Gods kracht bekeerden twee hele steden zich tot Jezus! Eén verlamde man werd genezen door Jezus en twee steden kwamen tot geloof.

Wij hebben hetzelfde evangelie. We hebben dezelfde Heilige Geest; we dienen dezelfde Redder, Jezus Christus, die gisteren, vandaag en in de toekomst dezelfde is. We moeten bidden dat God wonderen doet, als dat nodig is om mensen te redden.

Paulus zegt in Romeinen dat hij het evangelie brengt met wonderen en tekenen. Mensen zullen vandaag de dag net zo reageren als toen. Maar we moeten moedig zijn, uitstappen en bidden voor wonderen en tekenen.

Toen ik in Oregon woonde, was er een Indiaans meisje dat erg ziek was. De artsen zeiden dat ze ging sterven. Op een avond ging ze naar een kleine bijeenkomst waar een evangelist voor haar bad. Ze werd genezen en gaf haar leven aan Jezus. Daardoor werd haar vader, een beroemde rodeoruiter, ook gered en ook haar moeder werd gered. Daarna gaven nog veel meer mensen van haar stam ook hun leven aan Jezus.

Evangelisatie door middel van bovennatuurlijke wonderen. We moeten geloven in Gods wonderen.

Bekijk hier de bijpassende uitzdending: Verwacht grote dingen van God

De overdenking van de voorgaande dagen


18.04.2019

Hoe vertrouwd ben je met God?

Het belangrijkste wat je op dit moment kunt doen, is misschien wel jezelf terugtrekken met je Bijbel.


17.04.2019

Ken je jouw bestemming al?

God heeft zonder twijfel een plan met jou. Jouw leven is geen ongeluk. Je hebt een doel.


16.04.2019

Waar wil God jou hebben?

God zegt tegen Abram: ‘Abram, Ik ga je zegenen en jij zult tot zegen zijn.’


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per e-mailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless