vandaag, 17 november 2020

Aanval drie – offers brengen

Matteüs 16:21-25 laat ons een ander moment zien waarop we in ons leven een aanval van de duivel kunnen verwachten. De derde strijd die gestreden moet worden:

Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Het kruis is een offerplaats. Het is een plaats waar je sterft. In dit Bijbelgedeelte heeft Jezus het over het offer dat Hij gaat geven, door Zijn leven af te leggen voor onze zonden.

Petrus wordt gemanipuleerd door de duivel. Hij daagt Jezus uit. De duivel spreekt door Petrus heen en vertelt Jezus een beetje gas te minderen. Hij vertelt Hem dat Hij niet hoeft te offeren, dat Hij niet zoveel hoeft te geven, of Zijn leven hoeft af te leggen.

Als God jou leidt om te offeren in het belang van Zijn Koninkrijk, reken er dan maar op dat de duivel er alles aan zal doen om jou te stoppen. Hij zal je willen laten geloven dat je een beetje af moet koelen, dat je niet zo in vuur en vlam moet staan voor God.

Luister niet. Geef gehoor aan Gods opdracht om te offeren. Je zult er geen spijt van krijgen!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Bevlogen christen-zijn 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


22 juni 2021

Het verleden vergeten

Sommige mensen – jij misschien ook – komen niet verder in hun leven omdat ze continu achteromkijken. Hun focus ligt op hun zonden, hun fouten, hun falen, hun pijn in het verleden.


21 juni 2021

Focus

Het probleem van veel mensen is dat ze heel veel willen. Ze proberen van alles te doen en te zijn.


20 juni 2021

Geestelijk groeien – deel 2

Gisteren zijn we begonnen met een lijst van tien gebieden waarin we volgens de Bijbel zouden moeten groeien.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest