vandaag, 9 november 2020

Aanval één – jonge gelovigen

Gisteren zijn we begonnen met een serie overdenkingen over wanneer we kunnen verwachten dat satan ons aanvalt. Openbaring 12:1-5 biedt inzicht in het eerste moment waarop hij aan zal vallen:

En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

Het kind in dit Bijbelgedeelte is de Heer Jezus. De vrouw vertegenwoordigt het land Israël. De draak die het Kind wilde verslinden zodra Hij was geboren is onze vijand, de duivel.

Het was de duivel waardoor koning Herodus beval dat alle jongetjes van twee jaar en jonger afgeslacht moesten worden. Alleen omdat Jozef in een droom door God gewaarschuwd werd, konden hij, Maria en Jezus ontsnappen aan de klauwen van Herodus.

Ik wil je hiermee laten zien dat de strijd begon zodra Jezus werd geboren. En ik denk dat wij ook strijd moeten verwachten zodra iemand opnieuw wordt geboren, zodra iemand bij Gods gezin gaat horen.

We moeten bereid zijn om de mensen die nog maar pas bij Jezus horen te beschermen en te verdedigen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Zes manieren om Gods wil te doen 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest