vandaag, 13 november 2020

Aanval twee – geestelijke doorbraken

In de vorige overdenkingen hebben we gezien hoe satan zal aanvallen als iemand zich bekeert. Ik geloof dat de Bijbel ons laat zien dat de duivel ook zal aanvallen als je op het punt van een doorbraak of een belangrijke verandering staat. Dit is de tweede strijd die we moeten strijden.

In Matteüs 3 lezen we over een absoluut kritiek moment van verandering in het leven van Jezus. We hebben niet meer van Hem gehoord sinds Hij twaalf jaar was. Er zijn ongeveer dertig stille, onopvallende jaren voorbijgegaan waarin Hij vermoedelijk in de timmerwerkplaats van Zijn vader heeft gewerkt.

In Matteüs 3:16-4:1 staat het volgende:

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.

Jezus stond op het punt een publieke bediening aan te gaan. De zieken zouden genezen worden; de armen zouden het evangelie horen; er zouden wonderen gebeuren; de Vader zou geopenbaard worden. Vanaf dit moment zou de strijd beginnen. Wij lezen over het conflict tussen Jezus en de duivel. In de komende paar overdenkingen zullen we hier gedetailleerder naar kijken.

Vandaag wil ik het volgende met je delen: als het lijkt alsof de hel is losgebroken in jouw leven, dan is dat misschien, heel misschien, omdat je op het punt van een doorbraak in je leven staat.

Misschien zul je een belangrijke verandering doormaken, waarbij God je naar een hoger plan wil tillen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Moed, karakter en toewijding 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest