vandaag, 12 november 2021

Aanval twee – geestelijke doorbraken

In de vorige overdenkingen hebben we gezien hoe satan zal aanvallen als iemand zich bekeert. Ik geloof dat de Bijbel ons laat zien dat de duivel ook zal aanvallen als je op het punt van een doorbraak of een belangrijke verandering staat. Dit is de tweede strijd die we moeten strijden.

In Matteüs 3 lezen we over een absoluut kritiek moment van verandering in het leven van Jezus. We hebben niet meer van Hem gehoord sinds Hij twaalf jaar was. Er zijn ongeveer dertig stille, onopvallende jaren voorbijgegaan waarin Hij vermoedelijk in de timmerwerkplaats van Zijn vader heeft gewerkt.

In Matteüs 3:16-4:1 staat het volgende:

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.

Jezus stond op het punt een publieke bediening aan te gaan. De zieken zouden genezen worden; de armen zouden het evangelie horen; er zouden wonderen gebeuren; de Vader zou geopenbaard worden. Vanaf dit moment zou de strijd beginnen. Wij lezen over het conflict tussen Jezus en de duivel. In de komende paar overdenkingen zullen we hier gedetailleerder naar kijken.

Vandaag wil ik het volgende met je delen: als het lijkt alsof de hel is losgebroken in jouw leven, dan is dat misschien, heel misschien, omdat je op het punt van een doorbraak in je leven staat.

Misschien zul je een belangrijke verandering doormaken, waarbij God je naar een hoger plan wil tillen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Moed, karakter en toewijding 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest