vandaag, 14 november 2020

Advies één: twijfel niet aan jouw roeping!

Zoals we gisteren hebben gezien, zal satan ons proberen aan te vallen als we op het punt van een grote doorbraak staan. Ik geloof dat er drie verschillende aanvalsgebieden in deze strijd zijn. Vandaag wil ik het eerste gebied met je behandelen. Je kunt dit vinden in Matteüs 4:3,4:

En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.

De eerste manier waarop de duivel jou zal aanvallen is door je te laten twijfelen over je roeping.

Vlak voor deze confrontatie had God de Vader tegen Jezus gezegd: Dit is Mijn geliefde Zoon! En dat is het eerste wat de duivel gebruikt om Jezus uit te dagen: Als U Gods Zoon bent …

Hij zal dit ook bij jou doen.

Wat heeft God jou verteld over Zijn doel voor jou? Vraagt Hij van je om een bepaalde zendingsorganisatie financieel te ondersteunen? Of misschien heeft God gezegd dat je een leraar of lerares moet zijn, of wil Hij dat je een positieve impact zult hebben binnen de entertainmentbranche. Misschien vraagt Hij van je om een gebedsstrijder te zijn en zul je op kritieke momenten zorgen voor een impact in de geestelijke wereld.

Wat het ook is, de duivel zal in je oor fluisteren: ‘Wie denk jij dat je bent? Wat God jou verteld heeft is alleen maar een waandenkbeeld. Dat zijn je eigen gedachten die tot je spreken.’ Hij zal proberen je te laten twijfelen over wat God tegen je heeft gezegd en waar Hij je toe heeft geroepen.

Als dat gebeurt, moet je teruggaan naar dat woord dat God tegen jou heeft gesproken. Richt je op Zijn doel voor jou, zodat je de juiste koers blijft volgen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Hoe word je een persoon naar Gods hart? 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest