vandaag, 15 november 2020

Advies twee: zet je trots aan de kant!

Gisteren lazen we over het eerste gebied waarin de duivel je zal aanvallen als je op het punt van een grote doorbraak of belangrijke verandering staat. Vandaag wil ik je het tweede gebied laten zien: trots.

We gaan verder met het verhaal van satans aanval op Jezus in Matteüs 4:6:

Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.

Ik geloof dat de duivel op dit moment een beroep deed op Jezus’ trots. Hij besefte dat Jezus met Zijn hele hart wist wie Hij was en wat Hij moest doen.

Daarom nam de duivel Hem mee naar de meest publieke plek die er was en vertelde Hem: ‘Nu moet U dit aan iedereen bewijzen. Als U Zichzelf naar beneden werpt, zult U zacht landen, omdat de engelen U zullen opvangen. Iedereen zal dan weten dat U de Zoon van God bent.’

Trots zorgt voor roekeloosheid en satan deed alles wat hij kon om Jezus roekeloos te laten handelen. Maar Jezus’ antwoord was perfect: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.

Trouwens, het vers dat satan aan Jezus citeerde over de engelen die Hem zouden vangen, had een einde dat hij niet noemde. Er staat: Dat zij u bewaren op al uw wegen. In de Engelstalige Amplified Bible staat: In all your ways of obedience and service. (Op al uw wegen van gehoorzaamheid en dienstbaarheid.)

Met andere woorden: je kunt niet zomaar iets doen om daarmee anderen iets te bewijzen en vervolgens verwachten dat God je zal redden. Breng jezelf niet in gevaar door trots. Weersta de aanval van satan op het gebied van je trots. Zie het zoals het is: het is zijn verleiding om jou in de val te lokken!

Als je weet wie je bent, hoef je niets te bewijzen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Golf en Gods Woord 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


1 maart 2021

Ben je verbitterd, boos en negatief?

Sommige mensen leven op de juiste manier, maar kijken altijd alsof ze de nacht in een fles citroensap hebben doorgebracht.


28 februari 2021

Dubbele standaard

Als onze levensstijl niet strookt met ons geloof, maken we het evangelie onaantrekkelijk.


27 februari 2021

Aantrekkelijk of afstotend?

We maken het evangelie aantrekkelijk of juist onaantrekkelijk. Het evangelie is als een sieraad.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest