vandaag, 15 november 2020

Advies twee: zet je trots aan de kant!

Gisteren lazen we over het eerste gebied waarin de duivel je zal aanvallen als je op het punt van een grote doorbraak of belangrijke verandering staat. Vandaag wil ik je het tweede gebied laten zien: trots.

We gaan verder met het verhaal van satans aanval op Jezus in Matteüs 4:6:

Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.

Ik geloof dat de duivel op dit moment een beroep deed op Jezus’ trots. Hij besefte dat Jezus met Zijn hele hart wist wie Hij was en wat Hij moest doen.

Daarom nam de duivel Hem mee naar de meest publieke plek die er was en vertelde Hem: ‘Nu moet U dit aan iedereen bewijzen. Als U Zichzelf naar beneden werpt, zult U zacht landen, omdat de engelen U zullen opvangen. Iedereen zal dan weten dat U de Zoon van God bent.’

Trots zorgt voor roekeloosheid en satan deed alles wat hij kon om Jezus roekeloos te laten handelen. Maar Jezus’ antwoord was perfect: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.

Trouwens, het vers dat satan aan Jezus citeerde over de engelen die Hem zouden vangen, had een einde dat hij niet noemde. Er staat: Dat zij u bewaren op al uw wegen. In de Engelstalige Amplified Bible staat: In all your ways of obedience and service. (Op al uw wegen van gehoorzaamheid en dienstbaarheid.)

Met andere woorden: je kunt niet zomaar iets doen om daarmee anderen iets te bewijzen en vervolgens verwachten dat God je zal redden. Breng jezelf niet in gevaar door trots. Weersta de aanval van satan op het gebied van je trots. Zie het zoals het is: het is zijn verleiding om jou in de val te lokken!

Als je weet wie je bent, hoef je niets te bewijzen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Golf en Gods Woord 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


24 juli 2021

Geestelijke scherpte – hoe herwin ik die?

De vader van een vriend van mij is houthakker. In die tijd werden bomen nog met een bijl omgehakt. Op een dag legde zijn vader uit hoe hij te werk ging.


23 juli 2021

Voorbede

Een aantal jaar geleden was ik in Nigeria waar ik in de stad Onitsha op een grote conferentie sprak. We mochten de koning ontmoeten.


22 juli 2021

De smeekbede

Onlangs vroeg een vriend van mij, die ook pastor is, of ik voor zijn gemeente wilde bidden. Hij zei dat ze heel krap bij kas zaten.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest