vandaag, 23 september 2020

Ben je alleen christen als het uitkomt?

Sommige christenen proberen God te gehoorzamen, maar alleen als het hun uitkomt.

Het is als de mannen en vrouwen van Israël die op een dag bij de profeet Jeremia kwamen om te zien of het Gods verlangen was dat zij naar Egypte zouden gaan. Je vindt hun verhaal in Jeremia 42 en 43.

Nadat zij Jeremia gevraagd hadden dit namens hen aan God te vragen, zeiden zij (Jeremia 42:6):

Hetzij goed, hetzij kwaad, wij zullen luisteren naar de stem van de HEERE, onze God, tot Wie wij u zenden, zodat het ons goed zal gaan wanneer wij luisteren naar de stem van de HEERE, onze God.

Dat klinkt best goed. Deze mensen lijken geestelijk op een hoog niveau te zitten en ze lijken er oprecht naar te verlangen om God te gehoorzamen.

Maar slechts een paar verzen verderop, als Jeremia hun vertelt: ‘De HEERE heeft tot u gesproken. Ga Egypte niet binnen.’ Reageren zij als volgt (Jeremia 43:2):

U spreekt leugens! De HEERE, onze God, heeft u niet gezonden om te zeggen: U mag Egypte niet binnengaan om daar als vreemdeling te verblijven.

De houding van sommige mensen is als volgt: ‘God, ik doe alles wat U zegt … zolang het strookt met mijn standpunt’. Sommigen zeggen: ‘Heer, ik zal gehoorzaam zijn en een offer geven … maar ik geef niet tien procent van mijn inkomen. Dat kun je vergeten, want ik zie dat niet op die manier.’

Of: ‘God, ik doe alles wat U zegt, maar ik ga die mensen niet vergeven, want wat zij mij hebben aangedaan is gewoon onvergeeflijk.’

We kunnen niet willekeurig kiezen wanneer we gehoorzaam zijn. Het moet zijn: ‘God, ik doe alles wat U zegt. Ik doe het, al is het met lood in de schoenen of al zou ik het zelf liever anders doen. Fijn, of niet fijn, ik zal gehoorzaam zijn.’

Wees niet slechts een christen als het jou uitkomt.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Doe de deur van ongehoorzaamheid dicht

De overdenking van de voorgaande dagen


26 juli 2021

Geestelijke scherpte – instrumenten in Gods hand

Jij en ik zijn instrumenten zijn in Gods hand in Zijn grote plan voor de mensheid. Dat zijn de huisvrouw, de arts, de zakenman, student... iedereen.


25 juli 2021

Geestelijke scherpte – luister je naar Gods stem?

Ik geloof dat het belangrijkste kenmerk van iemand die zijn geestelijke ijzer is kwijtgeraakt, is dat de stem van de Heilige Geest niet langer herkend wordt.


24 juli 2021

Geestelijke scherpte – hoe herwin ik die?

De vader van een vriend van mij is houthakker. In die tijd werden bomen nog met een bijl omgehakt. Op een dag legde zijn vader uit hoe hij te werk ging.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest