vandaag, 8 november 2020

Bescherm jezelf tegen aanvallen!

Efeziërs 6:10-13 geeft ons een nuchtere waarschuwing:

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Een conflict met de vijand is onvermijdelijk. Deze verzen maken dat heel goed duidelijk. Als je deel uitmaakt van Gods gezin, zal er strijd zijn. We hebben een geestelijke tegenstander.

De Bijbel vertelt ons in 1 Petrus 5:8,9:

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

We hebben een vijand en we zijn betrokken bij een geestelijke strijd. Maar denk je niet dat het je een voorsprong geeft als je zou weten wanneer de duivel je aanvalt? In de komende paar overdenkingen zal ik drie momenten met je delen waarop het waarschijnlijk is dat de duivel jou zal aanvallen.

We zullen ontdekken dat wanneer we kijken naar het leven van Jezus, je dit patroon in Zijn leven terugziet. Er waren drie cruciale momenten waarop de duivel de strijd aanging met Jezus. En ik geloof dat we op diezelfde drie momenten geestelijke strijd in ons eigen leven kunnen verwachten.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Gods Woord en geestelijke strijd

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest