vandaag, 7 november 2021

Bescherm jezelf tegen aanvallen!

Efeziërs 6:10-13 geeft ons een nuchtere waarschuwing:

Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Een conflict met de vijand is onvermijdelijk. Deze verzen maken dat heel goed duidelijk. Als je deel uitmaakt van Gods gezin, zal er strijd zijn. We hebben een geestelijke tegenstander.

De Bijbel vertelt ons in 1 Petrus 5:8,9:

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

We hebben een vijand en we zijn betrokken bij een geestelijke strijd. Maar denk je niet dat het je een voorsprong geeft als je zou weten wanneer de duivel je aanvalt? In de komende paar overdenkingen zal ik drie momenten met je delen waarop het waarschijnlijk is dat de duivel jou zal aanvallen.

We zullen ontdekken dat wanneer we kijken naar het leven van Jezus, je dit patroon in Zijn leven terugziet. Er waren drie cruciale momenten waarop de duivel de strijd aanging met Jezus. En ik geloof dat we op diezelfde drie momenten geestelijke strijd in ons eigen leven kunnen verwachten.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Gods Woord en geestelijke strijd

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest