vandaag, 19 september 2021

Gehoorzaamheid door belasting te betalen

Gisteren hebben we Romeinen 13:1-3 behandeld. We hebben geleerd dat, als we vrij van angst willen zijn, we ons moeten onderwerpen aan de wetten van het land. Ik wil vandaag kijken naar de rest van dat gedeelte, Romeinen 13:4-7:

Zij is immers Gods dienares, u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.

Wat ik vandaag wil benadrukken is de noodzaak om eerlijk belasting te betalen. We moeten hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Het is een essentieel onderdeel van het gehoorzamen van de wetten van het land, waar we het gisteren over hebben gehad.

Hoewel ik er niet van houd om hard te werken en vervolgens een groot deel van elke dollar die ik verdien aan de overheid te geven, is het wel het juiste om te doen. Ik ben echt verbaasd als ik hoor van christenen die proberen de belasting te ontduiken.

Je moet eerlijk zijn en je belastinggeld betalen. Haal voordeel uit alles wat de wet toestaat en betaal niet meer dan nodig, maar houd niets achter. Je moet ervoor zorgen dat je dit doet, want zo ben je gehoorzaam aan God.

En er zijn altijd zegeningen verbonden aan gehoorzaamheid; zelfs als het gaat om God gehoorzamen door middel van het betalen van de belasting!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Deze dingen moet je eerbiedigen 3/4

De overdenking van de voorgaande dagen


18 oktober 2021

Wat beschermt je huwelijk?

Als ik om mij heen kijk, maakt het mij verdrietig om te zien hoeveel christelijke huwelijken kapot gaan door overspel. Zo zou het niet moeten zijn!


17 oktober 2021

Geen spijt

Vind jij gedachten aan de dood onverdraaglijk? Als je deze vraag met ‘ja’ hebt beantwoord, dan is de kans aanwezig dat je niet klaar bent om onze Heer te ontmoeten.


16 oktober 2021

Het beste komt nog!

Wat zegt Paulus? Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Als ik sterf zal ik bij Jezus zijn. En dat is niet een beetje beter, maar verreweg het beste.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest