vandaag, 2 december 2021

Bid vol geloof!

In de laatste overdenkingen hebben we gekeken naar geloof, naar hoe echt geloof eruitziet en naar het motief achter het geloof dat God behaagt.

In Jakobus 5:15 staat:

En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Het is duidelijk dat Jakobus ons wil laten weten dat als we een gelovig gebed bidden, God zal antwoorden. In dit gedeelte wordt ons verteld dat God door gebed de zieken zal genezen en hen weer zal oprichten.

Wat maakt een gebed een gelovig gebed? Er zijn drie elementen die we de afgelopen dagen besproken hebben.

Een gelovig gebed is een gebed dat:

  1. Niet Het is een gebed zonder twijfels en het wankelt niet. Het houdt vast aan de belofte van God;
  2. Wordt gevolgd door overeenkomstige daden;
  3. Met de juiste motieven gebeden wordt.

Jakobus noemde Elia als voorbeeld van iemand die een gelovig gebed bad. Ik wil je aanmoedigen zijn verhaal in 1 Koningen 17 te lezen. Daar lees je dat door het gelovige gebed, God de hemel sloot waardoor er geen regen viel. En toen, na nog een gelovig gebed, werd de hemel geopend waardoor de regen neerstroomde.

Elia sprak zijn geloof uit toen hij zei: Ik hoor het gedruis van de stortregen al (NBV). Hij sprak deze woorden van geloof nog voor er een wolkje aan de lucht te zien was, of voordat er een druppeltje regen was gevallen!

Als jij en ik niet wankelen in geloof, als we ons geloof laten zien door overeenkomstige daden en als we bidden met de juiste motieven, zal God handelen. Net zoals Elia de regen in geloof hoorde, kun jij de regen horen, waar die regen ook voor staat in jouw leven. Dat is een gelovig gebed.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Heer, leer ons bidden 1/5

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest