vandaag, 10 november 2020

Bid voor jonge gelovigen

 

We hebben het gehad over de aanval van de duivel op nieuwe gelovigen. Dit is iets wat we kunnen verwachten. Maar wat is de reden?

Lees Jesaja 59:15-16 maar eens. Dit gedeelte geeft ons een idee van die reden:

Ja, de waarheid ontbreekt, en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen dat er geen recht was. Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem.

Ik wil dat je hierover nadenkt. De waarheid ontbreekt en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. Hij wordt een prooi, net zoals een gewonde gazelle die door een leeuw bekeken wordt.

Voor mij schetst dit een beeld van wat er met sommige gelovigen gebeurt. Ze keren zich af van het kwade (ze worden gered) en opeens lijkt het alsof alles mis gaat in hun leven. En God is daar niet blij mee!

Er staat dat Hij Zich ontzette omdat er geen voorbidder was. Dit betekent dat niemand aan het bidden was. Daarom werden zij een prooi!

Als we niet bidden voor de mensen die zich afkeren van het kwaad, dan worden zij door de duivel beroofd. We hebben de verantwoordelijkheid voorbede te doen voor mensen die zich bekeerd hebben. Dit plaatst een muur van bescherming om hen heen.

Paulus schreef hierover aan de Kolossenzen toen hij zei: Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. Paulus bad niet alleen voor hen vóórdat zij gered werden, maar ook na hun bekering.

Zou God zich nu ook niet afvragen: ‘Waar is de voorbidder voor de nieuwe gelovigen’?

Laten we onze verantwoordelijkheid serieus nemen en bidden voor degenen die pas tot geloof zijn gekomen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Als de Heer het huis niet bouwt 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


5 maart 2021

Kracht in aantal – Janet Conley

Als we onze kracht bundelen in gebed, is dat wat er gebeurt. Het brengt vermenigvuldiging teweeg.


4 maart 2021

De kracht van jouw gebed

Als jij in een bepaald gebied van je leven merkt dat je onvruchtbaar bent, bid dan.


3 maart 2021

Wat is jouw motief?

Als je bidt, kijkt God naar wat het beste is voor jou. Maar dan zegt Hij ook: omdat u verkeerd bidt.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest