vandaag, 13 februari 2020

Dapper voor Jezus

Ik heb een vraag voor jou. Is er weleens een moment geweest dat je de naam van Jezus niet durfde te belijden? In Johannes 9:20-23 staat het voorbeeld van de ouders van wie hun blindgeboren zoon genezen was door Jezus.

Kijk naar hun reactie toen mensen vroegen wie hun zoon genezen had:

Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blindgeboren is, maar hoe hij nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij zal voor zichzelf spreken.

Hoeveel christenen hebben hun mond gehouden toen ze Jezus hadden moeten prijzen? Prijzen vanwege beantwoorde gebeden, vanwege de wonderen die Hij heeft gedaan, maar dit niet deden omdat ze zich lieten intimideren door ongelovigen?

Tijdens een vlucht van mij vanuit Afrika, legde een moslim in het vliegtuig een kleedje op de vloer, knielde neer en begon te bidden. Deze man, in een vliegtuig vol mensen, schaamde zich hier totaal niet voor.

Ik dacht: ‘Oh Jezus! Hoe vaak hebben Uw kinderen gezwegen, omdat ze bang waren voor wat anderen van hen zouden kunnen denken?’

Schud de ketenen van angst en schroom van je af en sta moedig op voor Christus!

In Spreuken 28:1 staat: Goddelozen vluchten terwijl er geen vervolger is, maar een rechtvaardige heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Hoe je een licht voor je omgeving kunt zijn

De overdenking van de voorgaande dagen


28 september 2020

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


27 september 2020

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


26 september 2020

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest