vandaag, 29 augustus 2021

De bron van jouw succes

We leven zonder twijfel in een van de meest welvarende periodes ooit. En veel christenen van vandaag leven in grote welvaart.

Het is heel gemakkelijk om te kijken naar alles wat we hebben bereikt en naar de rijkdom die we hebben vergaard, en om ons heel goed over onszelf te voelen.

Vandaag wil ik dat je Psalm 44:2-4 leest. Dit gedeelte bevat een krachtige waarheid:

O God, met onze oren hebben wij het gehoord, onze vaderen hebben het ons verteld: U hebt een werk gedaan in hun dagen, in de dagen vanouds. Ú hebt de heidenvolken met Uw hand verdreven, maar hén geplant. U hebt de volken kwaad aangedaan, maar hén zich laten uitbreiden. Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven, maar Uw rechterhand, Uw arm en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was.

Alle goede dingen die jij en ik bezitten zijn het resultaat van Gods hand en niets anders. Het is niet omdat we bijzonder zijn of omdat we zo intelligent zijn.

Als alles gezegd en gedaan is, zullen we niet in staat zijn anderen op onze eigen arm of onze eigen intelligentie of bekwaamheid te wijzen. We zullen alleen in staat zijn een stapje terug te doen en te zeggen: ‘Kijk naar wat de Heer heeft gedaan.’

Als jij welvarend bent, wil ik dat je weet dat dat het resultaat is van Gods hand en van Gods arm die namens jou aan het werk is.

Als je gaat ontdekken wat God voor jou heeft, is dat het resultaat van de kracht van Zijn Geest die in jouw leven aan het werk is. Het is niet jouw vindingrijkheid, niet jouw menselijk streven, niet jouw eigen kracht, maar de kracht van Zijn Geest.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Zegeningen en grenzen

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest