vandaag, 19 januari 2021

De echte genade van God

Gisteren lazen we Judas 4 waar staat:

Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.

Voordat we verdergaan met een ander Bijbelvers, wil ik wijzen op een zinsdeel waarvan ik geloof dat het gaat over iets wat een gevaar vormt voor de Kerk van vandaag. Het is het zinsdeel: ‘Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid.’

Losbandigheid betekent letterlijk ongeremde lust, verdorvenheid en immoraliteit. Deze mensen geloofden dat als je eenmaal gered was, je kon leven zoals je maar wilde.

Ook in de Kerk van vandaag zijn er mensen die zo denken. Ze geloven dat, omdat je door genade gered bent en goede werken geen redding brengen, je kunt doen wat je maar wilt.

Je kunt met iedereen naar bed gaan, overspel plegen, dronken worden, het maakt niet uit. We leven in genade! Je daden hebben er niets mee te maken. Je kunt doen wat je wilt!

Een van de dingen die ik door de jaren heen gehoord heb, is: ‘Hé, het maakt niet uit. We leven in genade. God zal me vergeven, dus ik ga hier gewoon mee door.’

Je wilt niet op die manier leven. Geloof me, iets zal in jou afbrokkelen en uiteindelijk zul je de prijs moeten betalen.

Als je de genade van God verandert in losbandigheid door immoraliteit, of een andere zonde, daag ik je uit vandaag te stoppen. Belijd je zonden aan God, keer je af van wat je doet en vraag God jou te helpen om voor Hem te leven. Als je dat doet, zul je de echte genade van God leren kennen, die ons leert in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven (Titus 2:11,12).

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Vaten van eer, oneer, genade en toorn

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest