vandaag, 17 november 2021

De impact van offeren

Gisteren hebben we gelezen dat Jezus ons oproept te offeren en dat de duivel er alles aan zal doen om ons hiervan te weerhouden. Lees nogmaals Jezus’ woorden:

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. (Matteüs 16:24,25)

De duivel zal ervoor vechten jou ervan te weerhouden offers te brengen, omdat hij bepaalde dingen weet:

  1. Hij weet dat God met Zijn aanwezigheid komt als er offers gebracht worden. Door het Oude en Nieuwe Testament heen lees je dat als mannen en vrouwen offers brachten, God kwam met Zijn aanwezigheid. De duivel wil dit niet. Hij zou het geweldig vinden als jij een middelmatig, halfslachtig leven zou leiden. Maar als je Jezus volgt, moet je jezelf opofferen. Als Jezus van jou vraagt een offer te brengen, zal er altijd meer van Zijn leven en Zijn aanwezigheid in jouw leven komen. En de duivel weet dat.
  2. Hij weet dat offers een geweldige bron van zegen brengen die we anders niet zouden ervaren. Paulus schreef aan de Filippenzen: Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Die belofte, dat je voorzien zult worden van alles wat je nodig hebt, in heerlijkheid, werd direct gekoppeld aan offergave.
  3. Hij weet dat degenen die de wereld hebben veranderd altijd mannen en vrouwen waren die offers brachten. Je zult niemand vinden die de wereld ten goede heeft veranderd en geen grote offers bracht. De duivel weet dat dat zo is!

Laat satan jou er niet van weerhouden de offers te brengen die God van je vraagt.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Geloof en het ultieme offer

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest