vandaag, 20 november 2019

De impact van offeren

Gisteren hebben we gelezen dat Jezus ons oproept te offeren en dat de duivel er alles aan zal doen om ons hiervan te weerhouden. Lees nogmaals Jezus’ woorden:

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. (Matteüs 16:24,25)

De duivel zal ervoor vechten jou ervan te weerhouden offers te brengen, omdat hij bepaalde dingen weet:

  1. Hij weet dat God met Zijn aanwezigheid komt als er offers gebracht worden. Door het Oude en Nieuwe Testament heen lees je dat als mannen en vrouwen offers brachten, God kwam met Zijn aanwezigheid. De duivel wil dit niet. Hij zou het geweldig vinden als jij een middelmatig, halfslachtig leven zou leiden. Maar als je Jezus volgt, moet je jezelf opofferen. Als Jezus van jou vraagt een offer te brengen, zal er altijd meer van Zijn leven en Zijn aanwezigheid in jouw leven komen. En de duivel weet dat.
  2. Hij weet dat offers een geweldige bron van zegen brengen die we anders niet zouden ervaren. Paulus schreef aan de Filippenzen: Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Die belofte, dat je voorzien zult worden van alles wat je nodig hebt, in heerlijkheid, werd direct gekoppeld aan offergave.
  3. Hij weet dat degenen die de wereld hebben veranderd altijd mannen en vrouwen waren die offers brachten. Je zult niemand vinden die de wereld ten goede heeft veranderd en geen grote offers bracht. De duivel weet dat dat zo is!

Laat satan jou er niet van weerhouden de offers te brengen die God van je vraagt.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Geloof en het ultieme offer

De overdenking van de voorgaande dagen


19 september 2020

Gehoorzaamheid aan de overheid

Ik herinner me de dagen voor mijn bekering. Als ik door mijn achteruitkijkspiegel keek en ik zag een politieauto, dan werd ik onmiddellijk paranoïde. Daar had ik goede redenen voor.


18 september 2020

Gehoorzaamheid door geloof

Het moeilijke aan God gehoorzamen is dat dit altijd geloof eist. Hij vraagt ons soms om dingen te doen die niet logisch lijken. Andere momenten confronteert Hij ons met schijnbaar onmogelijke situaties


17 september 2020

Gehoorzaamheid in het huwelijk

Als een man oprecht van zijn vrouw houdt, en voor haar zorgt zoals Christus voor de kerk zorgt, en de vrouw respecteert haar man, dan zal het goed gaan binnen dit huwelijk.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest