vandaag, 15 oktober 2020

De kinderen beschermen

Vandaag lezen we Matteüs 18:1-6:

Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen. En wie zo’n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.

 Dit is een krachtige waarheid en God verlangt van ons dat wij dit goed begrijpen. Hij neemt de bescherming en opvoeding van kinderen heel serieus.

Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat het woord struikelen in dit vers een valstrik voor iemand zetten betekent. Jezus had het over iemand die opzettelijk een onschuldig kind aanzet tot het doen van verkeerde dingen.

Ten tweede had de molensteen waar Hij naar verwees een diameter van ongeveer anderhalve meter en was er een os of ezel voor nodig om hem rond te laten draaien. Heb je hier een beeld bij?! Het is beter dat er een molensteen om zo iemand zijn nek gehangen wordt en hem te laten verdrinken in de diepte van de zee, dan dat hij een kind aanzet tot het doen van verkeerde dingen.

De uitbuiting of het misbruik van kinderen wordt niet licht genomen door God. We lezen in de Bijbel dat sommige zonden zwaarder beoordeeld worden door de Almachtige. Kinderen laten zondigen is een van de ergste zonden. Neem hun uitbuiting nooit te licht.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Hoe God voor uw gezin zorgt 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


5 maart 2021

Kracht in aantal – Janet Conley

Als we onze kracht bundelen in gebed, is dat wat er gebeurt. Het brengt vermenigvuldiging teweeg.


4 maart 2021

De kracht van jouw gebed

Als jij in een bepaald gebied van je leven merkt dat je onvruchtbaar bent, bid dan.


3 maart 2021

Wat is jouw motief?

Als je bidt, kijkt God naar wat het beste is voor jou. Maar dan zegt Hij ook: omdat u verkeerd bidt.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest