vandaag, 2 februari 2022

Gebed: het moet altijd concreet zijn

Ik wil verdergaan met het onderwerp van de overdenking van gisteren. Ik wil kijken naar iets waarvan ik geloof dat het heel diep gaat. Het staat in Romeinen 10:1, waar Paulus zegt:

Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.

Het is belangrijk om te bidden dat mensen gered worden. Paulus uitte dit verlangen in zijn gebeden.

Ik denk dat als ik aan een willekeurige christen zou vragen: ‘Verlang je ernaar dat je familie gered wordt?’ ze dit zouden beamen. Of als ik zou vragen of hij of zij ernaar verlangt dat vrienden of collega’s gered worden, dan zou diegene dit vast en zeker bevestigen.

Nou, dat is geweldig. Dat is prijzenswaardig, maar het is niet voldoende. Jouw verlangen moet worden omgezet in gebed. Het is niet genoeg om er alleen naar te verlangen dat ze gered worden. Dat verlangen moet vertaald worden naar gebed. Gebed dat ze gered mogen worden.

Het is prima om een algemeen gebed te bidden, maar het is beter om specifiek te bidden. Ik wil je aanmoedigen een lijst te maken van alle mensen in jouw leven – familieleden, vrienden en collega’s – die nog niet gered zijn. Doe vervolgens je best om elke dag voor die mensen te bidden.

De meeste christenen verlangen ernaar dat mensen gered worden, maar niet alle christenen bidden voor de redding van de mensen van wie ze houden. En nog minder mensen bidden voor de redding van de mensen met wie ze samenwerken.

Zet je verlangen om in gebed voor de mensen in jouw leven die gered moeten worden. Begin vandaag nog.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Laat het aan de Heilige Geest over 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


26 juni 2022

Je dagvaarding

Ik wil op een dag horen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar.’ Ik neem Gods roeping serieus.


25 juni 2022

Je drievoudige roeping

Ik bid dat je je roeping vandaag zult omarmen en in vervulling zult laten gaan.


24 juni 2022

Je kunt een beloning verwachten

Op een dag staan wij voor Gods troon en leggen wij rekenschap af van ons leven. We zullen publiekelijk beloond worden als we onze taak hebben volbracht.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest