vandaag, 3 februari 2021

Gebed: het moet altijd concreet zijn

Ik wil verdergaan met het onderwerp van de overdenking van gisteren. Ik wil kijken naar iets waarvan ik geloof dat het heel diep gaat. Het staat in Romeinen 10:1, waar Paulus zegt:

Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.

Het is belangrijk om te bidden dat mensen gered worden. Paulus uitte dit verlangen in zijn gebeden.

Ik denk dat als ik aan een willekeurige christen zou vragen: ‘Verlang je ernaar dat je familie gered wordt?’ ze dit zouden beamen. Of als ik zou vragen of hij of zij ernaar verlangt dat vrienden of collega’s gered worden, dan zou diegene dit vast en zeker bevestigen.

Nou, dat is geweldig. Dat is prijzenswaardig, maar het is niet voldoende. Jouw verlangen moet worden omgezet in gebed. Het is niet genoeg om er alleen naar te verlangen dat ze gered worden. Dat verlangen moet vertaald worden naar gebed. Gebed dat ze gered mogen worden.

Het is prima om een algemeen gebed te bidden, maar het is beter om specifiek te bidden. Ik wil je aanmoedigen een lijst te maken van alle mensen in jouw leven – familieleden, vrienden en collega’s – die nog niet gered zijn. Doe vervolgens je best om elke dag voor die mensen te bidden.

De meeste christenen verlangen ernaar dat mensen gered worden, maar niet alle christenen bidden voor de redding van de mensen van wie ze houden. En nog minder mensen bidden voor de redding van de mensen met wie ze samenwerken.

Zet je verlangen om in gebed voor de mensen in jouw leven die gered moeten worden. Begin vandaag nog.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Laat het aan de Heilige Geest over 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest