vandaag, 2 juli 2022

Geef niet om te krijgen!

Elke keer als ik geef, verwacht ik iets terug. Het is een wet die we in de Bijbel terugvinden. Het is een belofte van Jezus.

Maar weet je? Dat is niet mijn belangrijkste motivatie om te geven. In Lucas 6:32-38 zegt Jezus:

En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Wat is de kern van dit verhaal? Jezus zei: ‘Heb niet alleen maar lief om liefde te ontvangen, doe niet alleen goed zodat anderen jou goeddoen, leen niet alleen omdat je hoopt het terug te krijgen.’

Hij maakt duidelijk dat als je die dingen doet met de juiste motieven, het je teruggegeven zal worden. Je beloning zal groot zijn.

Geef niet omdat je wat terug wilt krijgen. Niet-christenen hebben die motivatie! Hoe onderscheid je je van hen? Geef met een betere motivatie.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Een ster in Gods rijk

De overdenking van de voorgaande dagen


11 augustus 2022

Het eerste gebod voor het huwelijk: exclusiviteit

Henry Ford zei ooit eens: "Het geheim van mijn succesvolle huwelijk is het zelfde geheim dat ik voor mijn bedrijfsleven heb: ik houd het bij één model."


10 augustus 2022

De tien geboden voor het huwelijk

Goede huwelijken ontstaan niet zomaar. Je hebt niet een goed huwelijk omdat je met de juiste persoon bent getrouwd.


9 augustus 2022

Je mag uitrusten

Toen ik een jonge voorganger was, kreeg ik de kans om een ervaren voorganger te ontmoeten die letterlijk de wereld voor Jezus had veranderd.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest