vandaag, 28 juni 2021

Geen plan B

Heb je er ooit over nagedacht dat het Gods plan is dat jij, ik en iedere andere gelovige Zijn ‘Plan A’ zijn voor het brengen van Zijn redding aan de wereld?

Lees de woorden van Judas 1:3:

Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.

In dit vers vertelt Judas degenen die hij schrijft: ‘Ik heb geschreven om u aan te sporen te strijden (letterlijk vechten) voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.’

Hij verwijst hier naar de leer van Jezus Christus: Zijn kruisiging, Zijn lijden vanwege onze zonden, Zijn opstanding uit de dood, Zijn terugkeer naar de rechterhand van de Vader en Zijn terugkomst in de toekomst.

Let op de woorden ‘eenmaal overgeleverd.’ Met andere woorden: God verandert Zijn plan niet meer. Het is aan ons overgeleverd om voor eens en voor altijd door ons verdedigd te worden. Er is geen Plan B. Wij zijn het plan.

Dit betekent dat het evangelie letterlijk aan jou en mij als de Kerk, als het lichaam van Christus, toevertrouwd is. God heeft ervoor gekozen om mensen te redden door middel van de dwaasheid van de prediking.

Het goede nieuws van Jezus, Gods enige manier om redding te brengen aan een verloren en stervende wereld, de enige manier om de eeuwige bestemming van mannen en vrouwen te veranderen, is aan ons overgeleverd.

Is dat niet een geweldige gedachte? Daarom is het mijn passie om een levende Jezus aan een stervende wereld te brengen. Omdat er geen Plan B is.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Het kruis – een ergernis? 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


25 oktober 2021

Wie volg je?

Toen ik begin twintig was, was er een overvloed aan goeroes en oosterse mystici die door mensen gevolgd werden. Een aantal van mijn vrienden gaven al hun aardse bezittingen op en werden discipelen van zekere ‘heilige’ mannen.


24 oktober 2021

Wat betekent de Bijbel voor jou?

God heeft ons Zijn Woord gegeven voor ons eigen bestwil, en toch zijn er zoveel christenen die het negeren en daardoor pijn hebben.


23 oktober 2021

Wat vind jij belangrijk?

Een man die nauw betrokken was bij mijn gemeente, kwam op een dag naar me toe en vertelde mij dat hij zou verhuizen. Ik vroeg hem: ‘Heb je daar een gemeente gevonden?’


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest