vandaag, 6 september 2021

Geestelijke droogte – de belangrijkste oorzaak

De Bijbel leert ons heel duidelijk dat de belangrijkste oorzaak van geestelijke droogte zonde is. De belangrijkste oplossing voor droogte is volgens de Bijbel berouw tonen.

In 2 Kronieken 6:26,27 is koning Salomo heel duidelijk in zijn gebed:

Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen vernederde,

luistert Ú dan in de hemel en vergeef de zonde van Uw dienaren en van Uw volk Israël, want U leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan, en geef regen op Uw land, dat U aan Uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven.

Toen de hemel gesloten was, viel er, vanwege zonden, geen regen. Maar toen de mensen Gods naam beleden en zich bekeerden en berouw toonden, bad Salomo: ‘God, hoor ons en open de hemel opnieuw en geef regen.’

Dit gebed is in het bijzonder belangrijk omdat Salomo bidt tijdens de toewijding van de tempel. In 2 Korintiërs 6:16 staat: Want u bent de tempel van de levende God.

De Oudtestamentische tempel was gewoon een voorafschaduwing van betere dingen. De tempel is een verwijzing naar een tijdperk waarin God niet langer in van steen gemaakte gebouwen zou wonen, maar in menselijke harten.

Dat zijn jij en ik! Zoals 1 Korintiërs 6:19 ons vertelt, is ons lichaam de tempel van de Heilige Geest en zijn we niet van onszelf. We zijn gekocht met een prijs en God verwacht van ons dat we Hem met ons lichaam eren. Jij en ik zijn Gods tempel.

Als er zonde in jouw leven is, bekeer je er dan van en ga naar God toe, zodat je de verfrissende regen van Gods zegen in jouw leven kunt ervaren.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Overwinning over zonde 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest