vandaag, 9 september 2021

Geestelijke droogte – egoïsme

De laatste paar overdenkingen hebben we gekeken naar de oorzaak van geestelijke droogte. In de overdenking van vandaag wil ik kijken naar egoïsme als oorzaak van geestelijke droogte.

Egoïsme is als je meer gericht bent op je eigen belangen dan op de noden van anderen of op het bouwen aan Gods Koninkrijk.

In Haggai 1:4-6, 9-11 zegt God:

Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de HEERE van de legermachten: Let aandachtig op uw wegen. U zaait veel maar brengt weinig binnen. U eet maar niet tot verzadiging. U drinkt maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies Ik in. Waarom? spreekt de HEERE van de legermachten. Vanwege Mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis.

Daarom onthoudt de hemel u dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst, want Ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie, en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen.

Ze investeerden alles in zichzelf en in hun huizen, maar er werd niet eens gedacht aan Gods huis of Gods Koninkrijk.

Als je wilt dat het regent, moet je eerst aan God en Zijn huis denken, daarna aan anderen en als laatste pas aan jezelf. Het is als het Engelstalige kinderliedje joy, j-o-y: Jesus, others and then you (blijdschap: eerst Jezus, dan anderen en dan jij).

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Meer dan gezegend

De overdenking van de voorgaande dagen


18 oktober 2021

Wat beschermt je huwelijk?

Als ik om mij heen kijk, maakt het mij verdrietig om te zien hoeveel christelijke huwelijken kapot gaan door overspel. Zo zou het niet moeten zijn!


17 oktober 2021

Geen spijt

Vind jij gedachten aan de dood onverdraaglijk? Als je deze vraag met ‘ja’ hebt beantwoord, dan is de kans aanwezig dat je niet klaar bent om onze Heer te ontmoeten.


16 oktober 2021

Het beste komt nog!

Wat zegt Paulus? Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Als ik sterf zal ik bij Jezus zijn. En dat is niet een beetje beter, maar verreweg het beste.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest