vandaag, 10 september 2022

Geestelijke droogte – vraag God waarom

Misschien doe je wel alles waarvan je weet dat je het moet doen, maar lijkt het toch alsof je in een dor seizoen zit. Gods zegen in jouw leven lijkt opgedroogd te zijn.

Ik wil je wijzen op 2 Samuel 21:1-3:

Er was een hongersnood in de dagen van David, drie jaar lang, jaar na jaar, en David zocht het aangezicht van de HEERE. En de HEERE zei: Het is vanwege Saul en vanwege zijn huis, dat beladen is met bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Toen riep de koning de Gibeonieten en zei tegen hen – nu behoorden de Gibeonieten niet tot de Israëlieten, maar tot het overblijfsel van de Amorieten; en hoewel de Israëlieten hun een eed hadden gezworen, had Saul in zijn ijver voor de Israëlieten en Judeeërs toch geprobeerd hen te doden – David zei dan tegen de Gibeonieten: Wat moet ik voor u doen, en waarmee moet ik verzoening doen, zodat u het eigendom van de HEERE weer zult zegenen?

Er was een hongersnood in het land, omdat er al drie jaar lang geen regen was gevallen. Dus David zocht het aangezicht van de Heer en God sprak tot hem. Als je het verhaal tot het einde leest, ontdek je dat de regen uiteindelijk viel, de droogte werd doorbroken en de hongersnood ten einde kwam.

Maar ik wil je wijzen op het volgende: David zocht het aangezicht van de HEERE, en de HEERE antwoordde.

Als er droogte is in jouw leven, vraag God dan waarom. God zal met je praten. Jezus zei: Mijn schapen horen Mijn stem. Als je God in ernst zoekt en Hem vraagt waarom, dan zal Hij tot je spreken.

Wees bereid verantwoordelijkheid te nemen voor wat Hij je laat zien. Misschien is er iets in het verleden gebeurd wat rechtgezet moet worden.

Vraag het Hem gewoon. En doe vervolgens iets aan datgene wat Hij je openbaart.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: God horen 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


6 juni 2023

De kracht van leeg zijn

Leeg zijn, geen kracht meer hebben, is niet slecht. Als je naar God kijkt is Hij bereid om je te helpen.


5 juni 2023

In een crisis terechtkomen

Na elke grote geestelijke overwinning is het altijd wijs om je wapenrusting aan te houden.


4 juni 2023

De put vermijden

Het is voor veel mensen zo gemakkelijk te geloven dat hun rijkdom, hun kracht en hun goedheid op een dag genoeg zijn om te redden.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest