vandaag, 18 september 2020

Gehoorzaamheid door geloof

Exodus 23:20-22 zegt:

Zie, Ik zend een Engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die Ik gereedgemaakt heb. Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. Verbitter Hem niet, want Hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is.

Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet wat Ik spreken zal, zal Ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen.

Het innemen van het beloofde land door Israël hing af van hun gehoorzaamheid. Hetzelfde geldt voor ons als we de dingen die God ons beloofd heeft proberen in bezit te nemen.

Ik houd van de gedachte van God als vijand van mijn vijanden en als tegenstander van mijn tegenstanders, maar ook dat hangt van mijn gehoorzaamheid af.

Het moeilijke aan God gehoorzamen is dat dit altijd geloof eist. Hij vraagt ons soms om dingen te doen die niet logisch lijken. Andere momenten confronteert Hij ons met schijnbaar onmogelijke situaties en zijn we met niets anders gewapend dan Zijn Woord.

Maar Hij is trouw. Hij houdt Zich aan Zijn beloften. En Hij is absoluut te vertrouwen, in alles en met alles.

Dus als je er vandaag naar verlangt een bepaald aspect van jouw ‘beloofde land’ binnen te gaan, of als je te maken hebt met moeilijke of schijnbaar onoverkomelijke obstakels, luister dan naar Zijn stem, bestudeer Zijn Woord voor instructies en wees gehoorzaam.

Hij zal een vijand van jouw vijanden zijn en je zult Zijn beloften bezitten.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Lessen uit de woestijn 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


22 juni 2021

Het verleden vergeten

Sommige mensen – jij misschien ook – komen niet verder in hun leven omdat ze continu achteromkijken. Hun focus ligt op hun zonden, hun fouten, hun falen, hun pijn in het verleden.


21 juni 2021

Focus

Het probleem van veel mensen is dat ze heel veel willen. Ze proberen van alles te doen en te zijn.


20 juni 2021

Geestelijk groeien – deel 2

Gisteren zijn we begonnen met een lijst van tien gebieden waarin we volgens de Bijbel zouden moeten groeien.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest