vandaag, 4 april 2021

Pasen en de opstandingskracht

Ik hou van Pasen! Vandaag vieren we onze Heer en Verlosser die opstond uit de dood. Hij leeft voor eeuwig en altijd! Dat is zo onvoorstelbaar.

Hij leeft voor eeuwig! Dat betekent voor mij dat Jezus Zijn stempel drukt op elke belofte in de Bijbel. Het betekent dat ik nooit zonder hulp zal zitten. Ik zal nooit alleen zijn. Ik zal nooit meer in de steek gelaten worden en ik zal nooit meer ongewenst zijn. Allemaal omdat Jezus Christus is opgestaan. En het is waar, zelfs in deze gekke tijden waarin we leven. Het is overal erg chaotisch op dit moment en veel dingen kunnen ons parten spelen. Maar zelfs in deze tijden zijn Gods beloften in Christus een eeuwig “ja”.

Een van deze beloften staat in 1 Korintiërs 10:13.

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

God toont ons altijd een uitweg. Dat is zo’n mooie belofte. En het is voor altijd. Is dat niet prachtig?

Zelfs wanneer wij beproevingen en moeilijkheden doormaken, hebben wij dankzij Pasen, omdat Jezus is opgestaan, een hemelse hoop. Wij zijn slechts op doortocht in dit leven en onze beloning wacht op ons aan de andere kant.

Maar God zorgt ook voor onze problemen in het hier en nu. En ik wil je bemoedigen: als God in staat was Jezus uit de dood op te wekken door zijn Heilige Geest, dan kan Zijn opstandingskracht ook aan het werk zijn in jouw leven met al zijn problemen en uitdagingen. Daarom wil ik je bemoedigen om Hem te vertrouwen, in het heden en ook in de toekomst.

Ik wens je mooie Paasdagen, gevuld met Gods aanwezigheid.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Pasen: hoop voor mensen die lijden – Harrison Conley Zaaien en oogsten

De overdenking van de voorgaande dagen


24 juli 2021

Geestelijke scherpte – hoe herwin ik die?

De vader van een vriend van mij is houthakker. In die tijd werden bomen nog met een bijl omgehakt. Op een dag legde zijn vader uit hoe hij te werk ging.


23 juli 2021

Voorbede

Een aantal jaar geleden was ik in Nigeria waar ik in de stad Onitsha op een grote conferentie sprak. We mochten de koning ontmoeten.


22 juli 2021

De smeekbede

Onlangs vroeg een vriend van mij, die ook pastor is, of ik voor zijn gemeente wilde bidden. Hij zei dat ze heel krap bij kas zaten.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest