vandaag, 24 december 2019

Geven: waar is je schat?

Vandaag wil ik graag Marcus 12:41-44 met je lezen:

En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een kwadrant. En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.

Hier wordt nogal een beeld geschetst, of niet? Jezus zit tegenover de schatkist en bekijkt wat de mensen erin gooien en hoe ze dat doen. Ik geloof dat Jezus nog steeds kijkt tijdens het offermoment. Hij kijkt hoe wij geven, wat wij geven en waarom wij geven. Hij zei: ‘Waar je schat is, daar is ook je hart.’

Hij riep Zijn discipelen en zei: ‘Deze arme weduwe heeft er meer in gestopt dan alle anderen.’ Waarom? Omdat Hij wilde dat zij zouden begrijpen dat God je gave meet aan de hand van wat je bezit.

Sommige mensen kunnen duizend euro geven zonder dat dat echt een offer is. Het raakt hun leven niet, het verandert hun prioriteiten niet. Voor andere mensen is tien of vijftien euro al een groot offer.

Ik geloof dat sommige van de rijke mensen waar Jezus op wijst in dit gedeelte, vanuit hun overvloed gaven, maar vanuit Gods perspectief stopten ze het erin met een theelepel. Maar deze kleine weduwe, die er minder dan tien cent in deed, gaf een schep vol – alles wat zij had. Dit trok de aandacht van de hemel.

Waar is jouw hart als het om geven gaat?

Bekijk hier de bijpassende uitzending: De Koning aanbidden

Wij wensen je gezegende kerstdagen!

De overdenking van de voorgaande dagen


12 augustus 2020

De tien geboden voor het huwelijk

Goede huwelijken ontstaan niet zomaar. Je hebt niet een goed huwelijk omdat je met de juiste persoon bent getrouwd.


11 augustus 2020

Je mag uitrusten

Toen ik een jonge voorganger was, kreeg ik de kans om een ervaren voorganger te ontmoeten die letterlijk de wereld voor Jezus had veranderd.


10 augustus 2020

Gods vrede in ons

Praat met de Heer over je problemen, vraag wat je nodig hebt en breng Hem dank. Hij belooft jou vrede te geven.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest