vandaag, 17 februari 2021

God heeft alles onder controle

Een van de mooie Bijbelse waarheden is dat het einde vanaf het begin al vaststaat. Ik bedoel hiermee dat God het einde vanaf het begin al ziet. Hij heeft al een plan met jou. Hij heeft alles al bedacht.

Kijk eens naar wat God Jeremia in Jeremia 1:5 vertelde:

Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.

Lang voordat Jeremia geboren was, had God een bestemming, een plan voor zijn leven, bedacht. Dit geldt ook voor jou en mij en dat helpt mij rust te vinden. Het is geweldig om te weten dat ik niet alles zelf hoef te bedenken. Soms zien we niet alles helder. Maar weet je? God heeft een perfect overzicht.

In Efeze 1:4 lezen we dezelfde boodschap:

Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

Wist je dat je al uitgekozen was, nog voordat God de fundering van deze wereld had gelegd? Dat is al lang geleden. God kende jou al voordat je bestond. Hij kende jou al voordat de wereld er was. Jij bent door Hem uitgekozen. Jij was geen ongeluk. God kende jou.

Deze boodschap klinkt ook door in Efeze 2:10:

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Tevoren betekent voor de fundering van de wereld. God kende jou al en bereidde, al ver voordat je bestond, een specifiek pad voor jou voor om te bewandelen.

Hij heeft jouw levenspad al uitgestippeld. Wat een geweldige troost!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: God heeft het overzicht

De overdenking van de voorgaande dagen


24 juli 2021

Geestelijke scherpte – hoe herwin ik die?

De vader van een vriend van mij is houthakker. In die tijd werden bomen nog met een bijl omgehakt. Op een dag legde zijn vader uit hoe hij te werk ging.


23 juli 2021

Voorbede

Een aantal jaar geleden was ik in Nigeria waar ik in de stad Onitsha op een grote conferentie sprak. We mochten de koning ontmoeten.


22 juli 2021

De smeekbede

Onlangs vroeg een vriend van mij, die ook pastor is, of ik voor zijn gemeente wilde bidden. Hij zei dat ze heel krap bij kas zaten.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest