vandaag, 25 januari 2021

God in de natuur

God heeft zichzelf op een krachtige manier bekendgemaakt aan de mensen, maar dit wordt vaak door mensen genegeerd: door Zijn schepping. Romeinen 1:18-20 vertelt ons:

De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

God spreekt tot de mensen door middel van de natuur, Zijn schepping. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen op een bepaald punt in zijn leven komt dat er een bewustzijn van God ontstaat. Of iemand nu naar een vallende ster kijkt, of naar een zonsondergang, of een grassprietje, opeens is daar die gedachte: ‘Dit is niet zomaar ontstaan. Dit is niet zomaar gebeurd. Er moet wel een God zijn.’

De schepping spreekt tot ons over de Goddelijkheid. Het is een openbaring van God. Het boek Psalmen zegt: De ene nacht geeft kennis door aan de andere. En er staat dat de hemel Gods eer vertelt, en het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De schepping vertelt ons over God.

Maar kijk eens naar wat dit Bijbelgedeelte zegt. Deze openbaring van God is bij de mensen gekomen, maar sommigen wilden het onderdrukken. Ze hadden dat moment van bewustzijn en ze dachten: ‘Weet je, als ik dit ontdek, dan word ik verantwoordelijk. Dus ik denk niet dat ik het wil weten.’

Mannen en vrouwen zijn van nature geneigd om de waarheid te onderdrukken, maar God spreekt luid en duidelijk van Zijn grootheid en realiteit door middel van Zijn schepping. Prijs Hem vandaag voor het openbaren van Zijn schoonheid en kracht door middel van de natuur en gebruik de natuur om mensen op Hem te wijzen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Leer God kennen

De overdenking van de voorgaande dagen


27 februari 2021

Aantrekkelijk of afstotend?

We maken het evangelie aantrekkelijk of juist onaantrekkelijk. Het evangelie is als een sieraad.


26 februari 2021

God is altijd op tijd

We kunnen al gauw bezorgd raken als het lijkt alsof God langzamer beweegt dan we zouden willen.


25 februari 2021

Waarom promotie tijd nodig heeft

Je kunt gemakkelijk ongeduldig raken als je wacht op Gods zegeningen.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest