vandaag, 6 maart 2022

God is altijd goed

Johannes 10:10-11 vertelt ons iets geweldigs:

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Heb jij het idee dat God soms goed is, maar niet altijd? Dat Hij jou soms zegent, maar dat Hij soms ook de bron van jouw problemen is? Als dat zo is, wil ik dat idee graag bij je wegnemen.

Jezus kwam om ons een overvloedig leven te geven, terwijl de duivel, de dief, wil stelen, doden en vernietigen. God is altijd een goede God en de duivel is altijd een slechte duivel.

Ik herinner mij dat ik als jonge christen iemand in het park tegenkwam die ook pas bekeerd was. Hij keek bezorgd, dus ik vroeg hem wat er aan de hand was. Hij vertelde mij dat hij ziek was en dat hij ook nog eens net slecht nieuws had ontvangen. Hij vertelde ook dat hij de vorige dag naar een Bijbelstudie was geweest en dat ze hem daar verteld hadden dat God hem al deze dingen aandeed.

Hij was erg geschrokken door de gedachte dat God de bron van al zijn problemen was en dat Hij verantwoordelijk was voor al zijn ellende.

Een hoop mensen hebben de neiging zo te denken, maar het klopt gewoon niet. God is altijd goed. In Jakobus 1:17 staat:

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.

Er bestaat hierin nog niet de geringste variatie. God is goed. En de gaven en geschenken die Hij geeft, zijn goed en volmaakt. Ik ben blij dat ze niet gewoon in de hemel blijven. God zorgt ervoor dat ze neerdalen en bij jou en mij terechtkomen.

God is goed … voor altijd.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: De God die overvloedig geeft 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


8 december 2022

Het levensgevaarlijke teken van trots

God zegt dat Hij de geest van de nederigen en het hart van de verbijzelden levend maakt.


7 december 2022

Het teken van geestelijk inzicht

De Heilige Geest wil je leiden en je kennis en creativiteit geven.


6 december 2022

Het teken van passie voor zielen

Als je een geestelijke herleving ervaart, zul je nadenken over de geestelijke staat van de mensen met wie je elke dag omgaat.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest