vandaag, 27 augustus 2021

God leeft met je mee

Het is voor ons gemakkelijk om aan Christus te denken als die majestueuze, krachtige figuur in de hemel, onaangedaan door wat er in ons leven gebeurt. Maar Hebreeën 4:15 schetst een heel ander beeld:

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Heb je ooit nagedacht over het feit dat Jezus met jou meeleeft? God is niet afstandelijk, koel en onverschillig. Hij bekijkt jou niet met een kille blik. Hij is bewogen; jij raakt Hem!

Ik wil je een vers laten zien dat voor mij best wel bijzonder is. Het is Jesaja 63:9 en het gaat over God en Zijn volk. Er staat:

In al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost. Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Híj hen bevrijd; Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer.

Als jij lijdt, lijdt God met je mee. Hij is niet onbewogen, Hij is niet onverschillig.

En in Jeremia 31 zegt God (waar Hij over Israël spreekt als één persoon): Want zo dikwijls als Ik tot hem spreek, denk Ik nog voortdurend aan hem. Daarom is Mijn binnenste onrustig over hem, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, spreekt de HEERE.

Kijk ten slotte naar Psalm 145:8,9:

Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid. De HEERE is voor allen goed, Zijn barmhartigheid rust op al Zijn werken.

God leeft met je mee. Hij is bewogen en jouw moeilijkheden raken Hem. Hij begrijpt het. En Hij verlangt ernaar jou barmhartigheid te geven.

Dat is het barmhartige en genadige hart van God!

bekijk hier de bijpassende uitzending: De anatomie van God 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest