vandaag, 26 augustus 2021

God ziet ons hart

In Hebreeën 4:13 staat een krachtige uitspraak over God:

En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

In dit vers lezen wij dat God ziet wat wij doen. Hij ziet de intentie waarmee wij iets doen. Dat betekent dat wij volledige rekenschap af moeten leggen.

We moeten rekenschap over ons leven afleggen voor God. Daar komen we niet onderuit. We zullen voor Hem komen te staan. En als het zover is, dan kunnen we er niet omheen. Het is niet mogelijk om het ene te zeggen en iets anders te denken. Alles zal worden blootgelegd.

God ziet altijd alles. Alles is bekend bij Degene bij wie we rekenschap af moeten leggen. Je kunt niet vluchten voor God.

In Spreuken 15:3 staat: De ogen van de HEERE zijn op elke plaats: ze slaan slechte en goede mensen gade.

Maar God ziet ook de intentie van ons hart. Toen Samuel door God gestuurd was om een nieuwe koning voor Israël te zalven, en hij was in het huis van Jesse, liet Jesse zijn grote, sterke zoon komen. Toen Samuel naar deze jongen keek, dacht hij: ‘Deze is vast en zeker voor de HEERE Zijn gezalfde.’

Maar God zei: ‘Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.’

Onze intentie kan goed zijn, maar toch kunnen we het verknallen. God kijkt naar ons hart en als onze intentie goed is, oordeelt Hij op basis van onze intentie, niet op basis van de fouten die we gemaakt hebben. Maar als de intentie van ons hart niet puur was, dan oordeelt God op basis daarvan.

Leef vandaag en elke dag met de wetenschap dat God naar het hart kijkt.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: De anatomie van God 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest