vandaag, 2 september 2021

Gods gezicht schijnt over jou

De psalmist zegt in Psalm 30:7:

Maar toen U Uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand.

God die Zijn gezicht verbergt is iets wat we nooit zouden moeten willen ervaren. Het gezicht van God vertegenwoordigt namelijk Zijn gunst, vriendschap en gemeenschap.

Er is slechts één ding dat ervoor zorgt dat God Zijn gezicht voor ons verbergt. Je kunt het vinden in Jesaja 59:1,2:

Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.

Zonde is het enige dat ervoor zorgt dat God Zijn aangezicht verbergt. De Bijbel zegt dat we allemaal gezondigd hebben en dat we allemaal de heerlijkheid van God missen. Door de zonden van de mensen had God Zijn aangezicht verborgen.

Maar dat is gelukkig niet het einde van het verhaal! In Jesaja 50:6 kunnen we lezen:

Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad en speeksel.

Omdat Jezus Zijn gezicht niet verborg voor smaad en speeksel, omdat Hij jouw plaats nam en voor jouw zonden stierf, kan Gods gezicht over jou schijnen.

Hij had Zijn gezicht kunnen verbergen. Hij had de hele kruisiging kunnen voorkomen, maar dat deed Hij niet. Hij droeg een schande die niet van Hem was toen God de Vader de zonden van de wereld op Zijn schouders legde.

Omdat Jezus Zijn gezicht niet verborg, hoeft het gezicht van God niet voor ons verborgen te worden. Het licht van Gods gelaat kan over ons allemaal schijnen en we kunnen vrienden van God zijn.

Dank U, Jezus, voor wat U heeft gedaan!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Psalm 22 (Hoe God voor u zorgt) 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest