vandaag, 22 april 2021

Heb lief als Jezus – Dagelijkse overdenking

Liefde kenmerkt alles wat we als volgelingen van Jezus doen. En wij moeten onophoudelijk naar liefde streven om de mensen om ons heen op Jezus te wijzen.

Wat een geluk dat 1 Korintiërs 13:4-8 ons een definitie geeft van hoe Gods liefde eruit ziet:

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen genoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen en kennis verloren gaan.

Als u bij Jezus Christus hoort, is de liefde van God al in u gelegd. Het is een deel van uw nieuwe natuur als christen (zie Romeinen 5:5). Maar wij moeten ernaar streven om die liefde tot uitdrukking te brengen en doelgericht te laten doordringen in onze daden en woorden.

“Hoe moet dat dan?”, zult u zich afvragen. Simpel gezegd luidt het antwoord: u neemt een bewust besluit. De liefde van God in u is ofwel aan de leiband van uw vrije wil – of u laat haar de vrije loop.

Er is echter één cruciale factor bij het ontwikkelen van een leven dat Gods liefde belichaamt. Als wij willen groeien in Christus – en de liefdesnatuur tonen die reeds in ons hart is gelegd – moeten wij Gods Woord dagelijks als voedsel tot ons nemen. Een goed gevoede geest en een vernieuwde geest zullen altijd zegevieren over het lichaam en zijn zondige begeerten.

Streven naar liefde betekent keuzes maken – keuzes die veel gemakkelijker worden als we onze geest vullen met Gods Woord en onze geest voeden met Gods Woord.

Wie kunt u vandaag met liefde bejegenen? Zodra u iemand te binnen schiet, bid dan voor hem of haar en neem vandaag nog stappen om hem of haar de hand te reiken en lief te hebben zoals Jezus dat doet.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Je kunt veel doen in deze wereld

De overdenking van de voorgaande dagen


15 oktober 2021

Omgang met zonde

Doe wat je kunt om te voorkomen dat het zijn tanden in jouw leven zet. Zoals Jezus zei: het is beter voor jou als je dat doet! Ga zo ver mogelijk weg van de bron van je zonden als je kunt.


14 oktober 2021

De kinderen beschermen

De uitbuiting of het misbruik van kinderen wordt niet licht genomen door God. We lezen in de Bijbel dat sommige zonden zwaarder beoordeeld worden door de Almachtige.


13 oktober 2021

Leer van Gods aanwezigheid te genieten

Nog niet zo lang geleden wandelde ik door onze buurt om te bidden (dit doe ik zo nu en dan). Ik wandelde ongeveer drie kwartier en bad gewoon tot God. Ik dacht na over alle goede dingen die Hij voor mij heeft gedaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest