vandaag, 21 april 2022

Heb lief als Jezus – Dagelijkse overdenking

Liefde kenmerkt alles wat we als volgelingen van Jezus doen. En wij moeten onophoudelijk naar liefde streven om de mensen om ons heen op Jezus te wijzen.

Wat een geluk dat 1 Korintiërs 13:4-8 ons een definitie geeft van hoe Gods liefde eruit ziet:

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen genoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen en kennis verloren gaan.

Als u bij Jezus Christus hoort, is de liefde van God al in u gelegd. Het is een deel van uw nieuwe natuur als christen (zie Romeinen 5:5). Maar wij moeten ernaar streven om die liefde tot uitdrukking te brengen en doelgericht te laten doordringen in onze daden en woorden.

“Hoe moet dat dan?”, zult u zich afvragen. Simpel gezegd luidt het antwoord: u neemt een bewust besluit. De liefde van God in u is ofwel aan de leiband van uw vrije wil – of u laat haar de vrije loop.

Er is echter één cruciale factor bij het ontwikkelen van een leven dat Gods liefde belichaamt. Als wij willen groeien in Christus – en de liefdesnatuur tonen die reeds in ons hart is gelegd – moeten wij Gods Woord dagelijks als voedsel tot ons nemen. Een goed gevoede geest en een vernieuwde geest zullen altijd zegevieren over het lichaam en zijn zondige begeerten.

Streven naar liefde betekent keuzes maken – keuzes die veel gemakkelijker worden als we onze geest vullen met Gods Woord en onze geest voeden met Gods Woord.

Wie kunt u vandaag met liefde bejegenen? Zodra u iemand te binnen schiet, bid dan voor hem of haar en neem vandaag nog stappen om hem of haar de hand te reiken en lief te hebben zoals Jezus dat doet.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Je kunt veel doen in deze wereld

De overdenking van de voorgaande dagen


25 mei 2022

Zeven taken van de gemeente: 7. Weten over een beloning

Als ik in de hemel kom, wil ik graag horen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar.’


24 mei 2022

Zeven taken van de gemeente: 6. Uit de Bijbel vertellen

Als wij getuigen over Jezus, moeten wij de mensen vertellen over de beloften in de Bijbel.


23 mei 2022

Wees vervuld met de Heilige Geest

In de overdenking van gisteren hebben we het vijfde aspect behandeld dat belangrijk is bij het winnen van zielen. Dat is de Heilige Geest, onze Trooster. De Heilige Geest is...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest