vandaag, 20 juli 2020

Het gebed in geloof

Gisteren hebben we het gebed van toewijding besproken. Vandaag wil ik je het gebed in geloof behandelen. Dit type gebed kun je vinden in Marcus 11:22-24:

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Als je een gebed in geloof bidt, geloof je, al tijdens je gebed, dat je zult ontvangen waar je voor bidt. Niet pas als de omstandigheden veranderen, niet op een bepaald moment in de toekomst, maar op het moment dat je bidt.

Als je bidt, geloof dan dat God je hoort en dat Hij het antwoord gestuurd heeft, of je dit nu zo voelt of niet. Geloof dat de hemel het antwoord heeft gestuurd, nog voor je ‘amen’ hebt gezegd.

1 Johannes 5:14,15 zegt het als volgt:

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Het gebed in geloof bid je als je Gods wil kent en begrijpt. De Bijbel is een openbaring van de wil van God. Gebed zal niet aan Gods wil voorbijgaan en Gods Woord openbaart Zijn wil aan ons.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Een bloeiend geestelijk leven

 

 

De overdenking van de voorgaande dagen


7 maart 2021

God is altijd goed

Heb je het idee dat God soms goed is, maar niet altijd? Dat Hij jou soms zegent, maar dat Hij soms ook de bron van jouw problemen is?


6 maart 2021

Geen paniek, maak je geen zorgen

Filippenzen 4:6-7 belooft: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die...


5 maart 2021

Kracht in aantal – Janet Conley

Als we onze kracht bundelen in gebed, is dat wat er gebeurt. Het brengt vermenigvuldiging teweeg.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest