vandaag, 20 juli 2020

Het gebed in geloof

Gisteren hebben we het gebed van toewijding besproken. Vandaag wil ik je het gebed in geloof behandelen. Dit type gebed kun je vinden in Marcus 11:22-24:

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Als je een gebed in geloof bidt, geloof je, al tijdens je gebed, dat je zult ontvangen waar je voor bidt. Niet pas als de omstandigheden veranderen, niet op een bepaald moment in de toekomst, maar op het moment dat je bidt.

Als je bidt, geloof dan dat God je hoort en dat Hij het antwoord gestuurd heeft, of je dit nu zo voelt of niet. Geloof dat de hemel het antwoord heeft gestuurd, nog voor je ‘amen’ hebt gezegd.

1 Johannes 5:14,15 zegt het als volgt:

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Het gebed in geloof bid je als je Gods wil kent en begrijpt. De Bijbel is een openbaring van de wil van God. Gebed zal niet aan Gods wil voorbijgaan en Gods Woord openbaart Zijn wil aan ons.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Een bloeiend geestelijk leven

 

 

De overdenking van de voorgaande dagen


25 september 2020

De prijs voor ongehoorzaamheid

Ik heb de volgende vraag voor jou: ben jij op dit moment opzettelijk ongehoorzaam aan God? Als dat zo is, belijd dit dan en toon berouw.


24 september 2020

Open niet de deur voor ellende!

In 1 Koningen 13:21-25 staat een vrij ongewoon verhaal. God laat hier iets zien; iets wat Hij onuitwisbaar in ons geheugen wil griffen: ongehoorzaamheid opent de deur naar rampspoed.


23 september 2020

Ben je alleen christen als het uitkomt?

Sommige christenen proberen God te gehoorzamen, maar alleen als het hun uitkomt. We kunnen niet willekeurig kiezen wanneer we gehoorzaam zijn.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest