vandaag, 9 december 2021

Het levensgevaarlijke teken van trots

Trots en egoïsme zijn onmiskenbaar tekenen van een hart dat wanhopig behoefte heeft aan nieuw leven. Jesaja 57:15 vertelt ons:

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.

Een verbrijzeld hart hebben betekent dat je alleen al bij de gedachte dat je Gods Geest verdriet doet, gemakkelijk breekt en berouw toont. Het betekent dat je kwetsbaar bent.

God zegt dat Hij de geest van de nederigen en het hart van de verbrijzelden levend maakt. Maar een van de grote gevaren onder christenen tegenwoordig – vooral onder degenen die in de welvarende westerse wereld leven – is het idee dat we niets nodig hebben.

Meer dan ooit moeten we de woorden van Jezus in Openbaring 3:17 lezen:

Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.

Hoe kun je ellendig en naakt zijn zonder het te weten? Het is duidelijk dat Jezus het heeft over hun innerlijke, geestelijke conditie. Blijkbaar heeft hun uiterlijke welvaart hen blind gemaakt voor hun innerlijke armoede. Ze zijn trots geworden, wat een van de bijkomende gevaren van voorspoed is. Als christenen die in een zeer welvarende westerse wereld leven, moeten we hiervoor waken!

In Disneyland kun je een ritje maken met coole autootjes. Ik herinner mij dat ik een keer een klein jongetje een ritje met zijn vader zag maken. Zijn voeten konden niet eens bij de pedalen! Maar de jongen dacht dat hij reed, terwijl zijn vader uiteraard degene was die reed.

We moeten onthouden dat onze voeten niet eens bij de pedalen kunnen en dat Papa, onze God, Degene is die zorgt dat we vooruitgaan. We moeten een nederig hart hebben.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Lessen van mijn reis

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest