vandaag, 30 september 2021

Het nieuwe verbond: hoe God ons leidt

Vandaag wil ik je op een andere reden wijzen waarom het nieuwe verbond in Christus beter is dan het oude verbond. Hebreeën 10:1-3, 15-17 vertelt ons:

Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd… En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.

 Onder het oude verbond dacht God elk jaar aan de zonden van Israël. Dit hield in dat de priester elk jaar het Heilige der Heiligen binnen moest gaan en het bloed van een dier moest offeren om de zonden van de mensen te bedekken.

Onder het nieuwe verbond denkt God er niet meer aan.

Wat ben ik blij dat toen ik mij bekeerde, mijn verleden uit Gods grootboek werd gewist. Voor mijn bekering heb ik nogal een bandeloos leven geleid. Maar als je nu mijn naam zou intypen op Gods computer in de hemel – Bayless, verleden… enter… print – zou Gods grote printer blanco papier uitprinten.

Waarom? Hij denkt niet meer aan mijn zonden. Als jij en ik met Hem over onze tijd voor onze bekering praten, zegt Hij: ‘Sorry, wat mij betreft bestaat die tijd niet.’

Dat is echt goed nieuws!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Wat doet de Heilige Geest voor ons?

De overdenking van de voorgaande dagen


18 oktober 2021

Wat beschermt je huwelijk?

Als ik om mij heen kijk, maakt het mij verdrietig om te zien hoeveel christelijke huwelijken kapot gaan door overspel. Zo zou het niet moeten zijn!


17 oktober 2021

Geen spijt

Vind jij gedachten aan de dood onverdraaglijk? Als je deze vraag met ‘ja’ hebt beantwoord, dan is de kans aanwezig dat je niet klaar bent om onze Heer te ontmoeten.


16 oktober 2021

Het beste komt nog!

Wat zegt Paulus? Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Als ik sterf zal ik bij Jezus zijn. En dat is niet een beetje beter, maar verreweg het beste.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest