vandaag, 9 oktober 2019

Het nieuwe verbond: voor iedereen

In de overdenking van vandaag wil ik je de zevende reden geven waarom het nieuwe verbond in Jezus beter is dan het oude verbond. Het oude verbond was slechts voor één natie, voor één volk – de Joden.

Het nieuwe verbond is voor de hele wereld. Het is voor iedere natie, ieder volk, voor iedereen die het geschenk van de redding aanneemt, door in Jezus Christus te geloven. In Hebreeën 7:25 staat:

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Of, zoals een oude spreker eens zei: ‘He saves to the uttermost and to the guttermost’ (Hij redt ons, zelfs als we in de goot liggen).

Dat klinkt misschien gek, maar het is echt waar! Door Jezus heeft God een manier gevonden waarop voor iedereen redding mogelijk is, ongeacht je ras, de religie waarmee je bent opgevoed, of wat je in je leven hebt gedaan.

In Johannes 3:16 staat:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Dat betekent dat niemand ooit iets gedaan heeft wat zo slecht was dat God niet meer van diegene kan houden. Het maakt niet uit hoe donker hun verleden is, of hoe groot hun schuldgevoel is door de dingen die ze gedaan hebben. Als we bij Hem komen wordt niemand afgewezen.

Als we door Jezus bij God komen, wast Zijn bloed ons schoon. Zijn offer neemt alle zonden en alle schuldgevoel en schaamte van de wereld weg. Hij kan van iedereen een nieuw persoon maken. Dit kan alleen door het bloed van Jezus… Halleluja!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Heer, leer ons bidden 1/5

De overdenking van de voorgaande dagen


14 oktober 2019

Gods liefde: beter dan het beste leven!

Als ik aan mijn leven zonder Jezus denk, kan ik me mooie momenten herinneren. Ik heb plezier gemaakt en had goede vrienden. Maar het minste van Gods genade is mooier dan de beste momenten van toen.


13 oktober 2019

Wie heeft invloed op je leven?

In Genesis 13:12 staat: Abram woonde in het land Kanaän; en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. Lot sloeg zijn...


12 oktober 2019

Genade! Vergeving! Acceptatie!

Het bloed van Jezus roept uit: ‘Genade! Vergeving! Acceptatie! Kwijtschelding! Verwelkoming!’ De vraag is: Hoe ga jij reageren?


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng met ons antwoorden uit de Bijbel direct in de woonkamers - met jouw gift!

doneer nu