vandaag, 29 september 2021

Het nieuwe verbond: waarom het beter is

In onze vorige overdenking hebben we het gehad over het nieuwe verbond. Dit nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Eén reden waarom het beter is, kunnen we vinden in Hebreeën 8:8-11, waar staat:

Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.

In het Oude Testament moest God Zijn volk van een afstand leiden. Toen zij naar Egypte vluchtten, leidde God hen ’s nachts door middel van een vuurkolom en overdag door middel van een wolkkolom. Ze wisten niet intuïtief waar God hen naartoe wilde leiden of wat God wilde dat ze deden.

Maar onder het nieuwe verbond leidt God Zijn kinderen van binnenuit, omdat Hij nu in ons woont. Ik geloof dat dit de reden is waarom de komst van de Heilige Geest zich manifesteerde door middel van vuurtongen boven de hoofden van de mensen.

God zei hiermee dat, terwijl Hij onder het oude verbond de mensen leidde door middel van een vuurkolom, Hij nu in iedere gelovige woont en ons van binnenuit leidt!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Jezus is beter

De overdenking van de voorgaande dagen


18 oktober 2021

Wat beschermt je huwelijk?

Als ik om mij heen kijk, maakt het mij verdrietig om te zien hoeveel christelijke huwelijken kapot gaan door overspel. Zo zou het niet moeten zijn!


17 oktober 2021

Geen spijt

Vind jij gedachten aan de dood onverdraaglijk? Als je deze vraag met ‘ja’ hebt beantwoord, dan is de kans aanwezig dat je niet klaar bent om onze Heer te ontmoeten.


16 oktober 2021

Het beste komt nog!

Wat zegt Paulus? Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Als ik sterf zal ik bij Jezus zijn. En dat is niet een beetje beter, maar verreweg het beste.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest