vandaag, 30 september 2020

Het nieuwe verbond: waarom het beter is

In onze vorige overdenking hebben we het gehad over het nieuwe verbond. Dit nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. Eén reden waarom het beter is, kunnen we vinden in Hebreeën 8:8-11, waar staat:

Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.

In het Oude Testament moest God Zijn volk van een afstand leiden. Toen zij naar Egypte vluchtten, leidde God hen ’s nachts door middel van een vuurkolom en overdag door middel van een wolkkolom. Ze wisten niet intuïtief waar God hen naartoe wilde leiden of wat God wilde dat ze deden.

Maar onder het nieuwe verbond leidt God Zijn kinderen van binnenuit, omdat Hij nu in ons woont. Ik geloof dat dit de reden is waarom de komst van de Heilige Geest zich manifesteerde door middel van vuurtongen boven de hoofden van de mensen.

God zei hiermee dat, terwijl Hij onder het oude verbond de mensen leidde door middel van een vuurkolom, Hij nu in iedere gelovige woont en ons van binnenuit leidt!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Jezus is beter

De overdenking van de voorgaande dagen


22 juni 2021

Het verleden vergeten

Sommige mensen – jij misschien ook – komen niet verder in hun leven omdat ze continu achteromkijken. Hun focus ligt op hun zonden, hun fouten, hun falen, hun pijn in het verleden.


21 juni 2021

Focus

Het probleem van veel mensen is dat ze heel veel willen. Ze proberen van alles te doen en te zijn.


20 juni 2021

Geestelijk groeien – deel 2

Gisteren zijn we begonnen met een lijst van tien gebieden waarin we volgens de Bijbel zouden moeten groeien.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest