vandaag, 25 mei 2020

Het teken van passie voor zielen

Een van de belangrijkste tekenen dat iemand een geestelijke herleving nodig heeft, is een gebrek aan compassie voor de verlorenen. In Davids Psalm over berouw, Psalm 51:12-15, zegt hij:

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.

Als David zegt: Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest … Geef mij de vreugde over Uw heil terug, zegt hij: ‘God, geef mij leven, herstel mij, vernieuw mij.’ Een van de vruchten die we in een hart met nieuw leven vinden, is een verlangen anderen tot bekering te zien komen. Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.

Wanneer het geestelijke leven van iemand op een laag pitje staat, wordt er weinig nagedacht over en actie ondernomen voor het bereiken van de verlorenen. Maar iemand die een herleving ervaart en geestelijk gezond is, zal actief betrokken zijn bij evangelisatie onder de verlorenen.

Lees zorgvuldig de woorden van Elton Trueblood, Quaker en theoloog. Hij zei: ‘Evangelisatie vindt plaats als christenen zo in vuur en vlam staan voor Jezus, dat ze anderen aansteken. Het is gemakkelijk te bepalen of iets in vuur en vlam staat. Het steekt ander materiaal aan. Elk vuur dat zich niet verspreidt, zal uiteindelijk doven.’

Als je een geestelijke herleving ervaart, zul je nadenken over de geestelijke staat van de mensen met wie je elke dag omgaat. Wanneer je hart is opgewekt en dicht bij God is, geef je zeker weten om de verlorenen.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Evangelisatie, onderwijs en genezing 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


22 september 2020

Grenzen aan gehoorzaamheid

De laatste paar overdenkingen hebben we geleerd hoe belangrijk God gehoorzaamheid aan de verschillende autoriteiten vindt. En een goede vraag is dan of er ooit een moment is waarop we...


21 september 2020

Gehoorzaamheid op je werk

Ik geloof dat we als christenen de beste werknemers ter wereld zouden moeten zijn. We zouden zo hard moeten werken en zo’n goede houding op ons werk moeten hebben dat we een voorbeeld zijn voor onze collega´s.


20 september 2020

Betaal belasting!

Hoewel ik er niet van houd om hard te werken en vervolgens een groot deel van elke dollar die ik verdien aan de overheid te geven, is het wel het juiste om te doen.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest