vandaag, 22 mei 2020

Het teken van vreugde

In de overdenking van gisteren daagde ik je uit na te denken over wat God in jouw leven moet doen voor een geestelijke herleving. Misschien voel je het, maar weet je gewoon niet wat het is.

In de komende dagen wil ik je laten zien welke essentiële tekenen wijzen op de behoefte aan een geestelijke herleving. Het eerste teken vinden we in Psalm 85. Het is een gebrek aan blijdschap:

Zou Ú ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt?

Als iemand somber, depressief en wanhopig is, is dat duidelijk een teken dat diegene een geestelijke herleving nodig heeft.

Misschien zeg je: ‘Tja, weet je, als mijn omstandigheden zouden veranderen, dan zou ik blij zijn.’ Nee. Blijdschap is niet afhankelijk van je omstandigheden. Laat me je een geweldig voorbeeld geven.

In 2 Korintiërs 8:1,2 staat:

Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is, namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid.

De Macedoniërs ondervonden niet slechts een beetje beproeving. Ze hadden te maken met ‘veel beproeving door verdrukking.’ Ze leefden in buitengewoon diepe armoede, en toch hadden ze een overvloed aan blijdschap.

Wat was hun geheim? Ze leefden uit de genade van God.

Meer dan wat ook is blijdschap afhankelijk van het kennen van de genade van God en van het weten dat Gods genade aan het werk is, zelfs als je pijn of verdriet hebt.

Als je vandaag geen blijdschap ervaart, vraag Gods Geest dan om je hart te vullen. Als je dat doet, zal er blijdschap zijn, ongeacht wat je meemaakt.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Ontdek het leven dat God geeft

De overdenking van de voorgaande dagen


30 september 2020

Het nieuwe verbond: waarom het beter is

Ik zal nooit begrijpen dat mensen kunnen zeggen: ‘We weten dat God mensen genas en wonderen deed en ingreep in het leven van mensen in het Oude Testament, maar dat doet Hij nu niet meer.’


29 september 2020

Stel engelen niet hoger als God

Tegenwoordig zijn engelen iets heel groots geworden. Er zijn zelfs meerdere bekende mensen die praten over het hebben van hun persoonlijke engel en ‘in contact komen met jouw engel’.


28 september 2020

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest