vandaag, 17 januari 2022

Hoe kan zonde erin sluipen?

Judas 4 geeft ons een onheilspellende waarschuwing:

Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.

Judas geeft ons een idee van hoe de duivel zonden in een kerk brengt. De sleutelwoorden zijn Want er zijn sommige mensen binnengeslopen. Het schetst het beeld van iemand die heimelijk via een zij-ingang naar binnen sluipt.

De mensen waar Judas het over heeft zien eruit als ieder ander, praten als ieder ander, maar ze zijn niet als ieder ander.

Dat is de manier waarop de duivel zonden en valse leer in de Kerk brengt. Het lijkt de waarheid te zijn, het klinkt goed en misschien is het zelfs wel deels waar. Maar er zit genoeg vergif in om je te doden.

Het is als de man die bij een autodealer wilde inbreken om wat auto-onderdelen te stelen. Het enige probleem was dat er twee waakhonden waren. Dus een week later nam hij elke avond wat stukken vlees mee.

Eerst blaften de honden nog als gekken, maar nadat de man vertrokken was, aten ze het vlees op. Tegen het einde van de week blaften ze helemaal niet meer, ze wilden gewoon het vlees. Dus toen hij vertrouwd was geraakt met de honden en wist dat zij niet meer alarm zouden slaan, kwam hij nog een laatste keer bij de honden – met vergiftigd vlees. De honden aten, en de man kon bij de auto’s komen en alles stelen wat hij wilde.

Dat is de manier waarop de duivel vaak te werk gaat. Hij stuurt iemand naar de christenen om hen af te leiden van de waarheid. Maar dit wordt op een berekenende manier gedaan en gebeurt in gradaties. Schakel je ‘innerlijke alarmsysteem’ niet uit doordat je ergens vertrouwd mee raakt.

Kijk uit voor degenen die jou, misschien heel subtiel, van de duidelijk geopenbaarde waarheid van Gods Woord wegtrekken.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Moed, karakter en toewijding 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


26 juni 2022

Je dagvaarding

Ik wil op een dag horen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar.’ Ik neem Gods roeping serieus.


25 juni 2022

Je drievoudige roeping

Ik bid dat je je roeping vandaag zult omarmen en in vervulling zult laten gaan.


24 juni 2022

Je kunt een beloning verwachten

Op een dag staan wij voor Gods troon en leggen wij rekenschap af van ons leven. We zullen publiekelijk beloond worden als we onze taak hebben volbracht.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest