vandaag, 14 juli 2020

Hoe vanzelfsprekend is Gods zegen?

In de overdenking van gisteren zijn we begonnen met het kijken naar verschillende aspecten van het hart, die nodig zijn om de zegen van God te kunnen ervaren. Vandaag gaan we hier verder mee.

  • Een dankbaar hart. In Deuteronomium 28:45-47 staat:

Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat u weggevaagd wordt, omdat u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam geweest bent, door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die Hij u geboden heeft, in acht te nemen. Ze zullen voor u en uw nageslacht tot een teken en een wonder zijn, tot in eeuwigheid. Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles.

William Shakespeare zei: ‘Veel scherper dan een slangentand is het om een ondankbaar kind te hebben.’ Uit jij je dankbaarheid aan God voor alles waar Hij jou mee gezegend heeft? Of zie je Zijn zegeningen als een vanzelfsprekendheid?

Jaren geleden diende ik in een kleine gemeente. Een van mijn taken was het brengen van boodschappen aan mensen in nood. Ik schrok erg van de ondankbaarheid van sommigen die het eten gratis thuisbezorgd kregen. Sommigen waren oprecht dankbaar, maar anderen deden alsof wij het aan hen verschuldigd waren. Ze klaagden zelfs omdat hun favoriete eten er niet bij zat!

Hopelijk heb je onlangs de tijd genomen om God te danken voor alles waarmee Hij je in je leven gezegend heeft. Zo niet, neem dan vandaag de tijd om je dankbaarheid te tonen aan Hem, die de bron van alle goede dingen in je leven is.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: De lofprijs die God eert 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


14 april 2021

Ken je jouw bestemming al?

God heeft zonder twijfel een plan met jou. Jouw leven is geen ongeluk. Je hebt een doel.


13 april 2021

Waar wil God jou hebben?

God zegt tegen Abram: ‘Abram, Ik ga je zegenen en jij zult tot zegen zijn.’


12 april 2021

Wat is het doel van jouw leven?

Je bent geschapen met een uniek doel en dat doel zou tot uiting moeten komen in jouw leven.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest