vandaag, 19 februari 2021

Hoogmoed komt voor de val

Spreuken 27:2 geeft ons een wijs advies:

Laat een vreemde u prijzen en niet uw eigen mond, een onbekende en niet uw eigen lippen.

Er zijn zoveel mensen die denken dat God niet zonder hen kan. Ze denken dat zij zelf de reden zijn van hun succes.

Als God je succes geeft en je zegent, moet je nederig blijven, als je wilt dat God jou kan blijven gebruiken. De Bijbel zegt dat trots voor de ondergang komt en hoogmoed voor de val.

Er zijn een hoop mannen en vrouwen die op een bepaald moment aan de top stonden, maar nu op de bodem zitten. Ik ken voorbeelden binnen en buiten de kerk. Met name één verhaal komt in mijn gedachten als ik aan dit principe denk.

Iemand die bedieningswerk deed, smeekte vanaf het podium om geld: ‘Niemand doet wat wij doen in de wereld en God heeft het nodig dat wij doorgaan met dit werk. De wereld kan niet bereikt worden zonder onze bediening.’

Ik geef toe dat hij geweldig werk deed in een hoop verschillende landen. Maar op het moment dat hij zei: ‘God kan het niet zonder mij’, dacht ik aan Humpty Dumpty. Ik dacht: ‘Oh nee! Oh nee! Oh nee!’ Ik wist dat hij zou vallen!

En weet je? Die man heeft inmiddels niet meer die prominente positie die hij eens had. En het lijkt erop dat God zich prima redt zonder hem.

Prijs jezelf niet de lucht in. Laat anderen je prijzen als zij dat willen. Maar geef de eer uiteindelijk aan Degene die het echt verdient – God.

Bekiji hier de bijpassende uitzdening: Zegeningen en grenzen

De overdenking van de voorgaande dagen


24 juli 2021

Geestelijke scherpte – hoe herwin ik die?

De vader van een vriend van mij is houthakker. In die tijd werden bomen nog met een bijl omgehakt. Op een dag legde zijn vader uit hoe hij te werk ging.


23 juli 2021

Voorbede

Een aantal jaar geleden was ik in Nigeria waar ik in de stad Onitsha op een grote conferentie sprak. We mochten de koning ontmoeten.


22 juli 2021

De smeekbede

Onlangs vroeg een vriend van mij, die ook pastor is, of ik voor zijn gemeente wilde bidden. Hij zei dat ze heel krap bij kas zaten.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest