vandaag, 25 december 2020

Je bent niet alleen

Vandaag wil ik Romeinen 11:2-5 met je lezen:

God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven.

Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade.

Toen Elia bij God pleitte, was hij fysiek, mentaal en geestelijk uitgeput. Izebel dreigde hem te vermoorden en daarom was hij de wildernis in gevlucht. Hij zat huilend onder een boom en zei tegen God: ‘Ik ben de enige. Verder is er niemand die U dient.’

Maar God zei: ‘Hé wacht even, vriend. Er zijn nog zevenduizend anderen die niet voor de valse God gebogen hebben. Je bent niet de enige.’

God zei: ‘Ik heb een overblijfsel.’ En dan brengt Paulus deze boodschap helemaal naar het hier en nu. Hij zegt: ‘Net zoals God toen een overblijfsel had, heeft Hij dat vandaag de dag ook.’

Een overblijfsel is een kleine groep mensen die overeind is gebleven. God heeft altijd een overblijfsel. Een overblijfsel dat trouw, toegewijd en gehoorzaam aan God blijft. Ze raken niet ontmoedigd en geven niet op, ondanks de vele onverwachte wendingen van het leven.

Het leven kent zijn tegenslagen en onverwachtse wendingen en veel mensen geven op vanwege die tegenslagen. Maar degenen die op koers blijven en trouw blijven, zullen Gods rijkere zegeningen ervaren.

God zegent al Zijn kinderen. Maar degenen die op koers blijven worden beloond voor hun trouw.

Blijf op het goede spoor, houd koers, blijf standvastig, en blijf trouw. Wees deel van het overblijfsel.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Geef niet op, ga dapper door

De overdenking van de voorgaande dagen


27 september 2021

Jezus is de allerhoogste

De acht verzen in Hebreeën 1:1-8 vertellen ons dat Jezus de allerhoogste is, hoger dan alle engelen.


26 september 2021

Een gehoorzame houding

In Hebreeën 1:1-8 staat: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken...


25 september 2021

De beloning voor gehoorzaamheid

Er zijn twee verzen waar ik je in de overdenking van vandaag op wil wijzen. Het eerste is Jesaja 1:19, waar God zegt: Als u gewillig bent en luistert, zult...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest