vandaag, 24 december 2021

Je bent niet alleen

Vandaag wil ik Romeinen 11:2-5 met je lezen:

God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, Uw profeten hebben zij gedood en Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven.

Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade.

Toen Elia bij God pleitte, was hij fysiek, mentaal en geestelijk uitgeput. Izebel dreigde hem te vermoorden en daarom was hij de wildernis in gevlucht. Hij zat huilend onder een boom en zei tegen God: ‘Ik ben de enige. Verder is er niemand die U dient.’

Maar God zei: ‘Hé wacht even, vriend. Er zijn nog zevenduizend anderen die niet voor de valse God gebogen hebben. Je bent niet de enige.’

God zei: ‘Ik heb een overblijfsel.’ En dan brengt Paulus deze boodschap helemaal naar het hier en nu. Hij zegt: ‘Net zoals God toen een overblijfsel had, heeft Hij dat vandaag de dag ook.’

Een overblijfsel is een kleine groep mensen die overeind is gebleven. God heeft altijd een overblijfsel. Een overblijfsel dat trouw, toegewijd en gehoorzaam aan God blijft. Ze raken niet ontmoedigd en geven niet op, ondanks de vele onverwachte wendingen van het leven.

Het leven kent zijn tegenslagen en onverwachtse wendingen en veel mensen geven op vanwege die tegenslagen. Maar degenen die op koers blijven en trouw blijven, zullen Gods rijkere zegeningen ervaren.

God zegent al Zijn kinderen. Maar degenen die op koers blijven worden beloond voor hun trouw.

Blijf op het goede spoor, houd koers, blijf standvastig, en blijf trouw. Wees deel van het overblijfsel.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Geef niet op, ga dapper door

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest