vandaag, 13 oktober 2020

Ken je Gods liefdevolle goedheid?

Gisteren hebben we gelezen over Gods genadige en onuitputtelijke liefde. In 2 Samuel 9:3-7 wordt een beeld van die liefde geschetst:

De koning zei: Is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning: Er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem: Waar is hij? En Ziba zei tegen de koning: Zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Ammiël, in Lodebar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Ammiël, uit Lodebar. Toen Mefiboseth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei: Mefiboseth! En hij zei: Zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem: Wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goedertierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven, en ú zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken.

David had een bloedverbond met Jonathan gesloten en hem beloofd zijn nakomelingen de goedertierenheid van God te laten zien. Nadat Jonathan stierf, was Mefiboseth de enige overgebleven nakomeling en hij verstopte zich in de wildernis uit angst voor David. Maar David vond hem en verhief hem tot een van zijn zonen, gaf hem een plek bij hem aan tafel en herstelde alles wat verloren was gegaan.

Dit is zo’n mooi beeld van het verbond dat God met Zijn Zoon Jezus had gesloten. Een verbond dat is bezegeld met het bloed van Jezus. Door wat Jezus heeft gedaan, laat God ons Zijn goedertierenheid zien en verheft Hij ons tot zonen en dochters. Hij nodigt ons uit om het brood met Hem te breken aan Zijn eigen tafel.

Dat is de goedertierenheid van God!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Psalm 23 (Hoe God voor u zorgt) 2/2

De overdenking van de voorgaande dagen


5 maart 2021

Kracht in aantal – Janet Conley

Als we onze kracht bundelen in gebed, is dat wat er gebeurt. Het brengt vermenigvuldiging teweeg.


4 maart 2021

De kracht van jouw gebed

Als jij in een bepaald gebied van je leven merkt dat je onvruchtbaar bent, bid dan.


3 maart 2021

Wat is jouw motief?

Als je bidt, kijkt God naar wat het beste is voor jou. Maar dan zegt Hij ook: omdat u verkeerd bidt.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest