vandaag, 12 juli 2020

Kritiek of bemoediging?

Vers 10 van het boek Judas gaat over degenen die ‘alles waarvan zij geen kennis hebben’ lasteren.

Kritiek komt vaak voort uit onwetendheid. Mensen hebben de neiging kritiek te leveren op iets waar ze helemaal niets over weten.

Een aantal jaren geleden kwam er na de dienst een man naar mij toe. Hij was nog nooit eerder in onze gemeente geweest, maar hij was behoorlijk van streek. Die specifieke avond had ik gepreekt over de doop met de Heilige Geest en wat de Bijbel ons leert over het spreken in tongen.

Hij zei tegen mij: ‘Deze kerk is echt uit balans. Je benadrukt het spreken in tongen veel te veel.’ Ik vroeg: ‘Echt waar? Hoe vaak ben je naar een dienst van onze kerk geweest?’ Zijn antwoord was: ‘Ik ben alleen in deze dienst geweest.’

Ik vroeg hem daarom hoeveel van mijn opgenomen preken hij had beluisterd. Hij antwoordde: ‘Geen.’ Ik zei tegen hem: ‘Dat lijkt mij een beetje uit balans. Is het een idee om de komende maanden naar onze diensten te blijven komen, zodat je kunt ontdekken waar wij voor staan? Dan kun je zien of je er dan nog hetzelfde over denkt.’

Hij zei: ‘Oké, dat ga ik doen.’ Uiteindelijk bleef hij en ging hij van de kerk houden.

Maar al te vaak leveren wij kritiek zonder dat we het hele verhaal kennen. Wees voorzichtig met het bekritiseren van anderen. Vaak is wat je hoort slechts een gerucht.

Bekritiseer niet, maar bemoedig liever. Wees iemand die erom bekendstaat altijd te bemoedigen en te zegenen. Spreek geen kwaad over dingen waar je niets vanaf weet.

Bekijk hier de bijpassende uitzending: Het lichaam van de Heer onderscheiden

De overdenking van de voorgaande dagen


7 mei 2021

Je bent rijkelijk gezegend door God

De zegeningen die door de Heilige Geest aan ons toegekend worden, omvatten elke zegen die we van God ontvangen, of het nu om materiële, lichamelijke, emotionele of geestelijke zegen gaat.


6 mei 2021

Een leven van respect en gehoorzaamheid

Het is belangrijk om te begrijpen dat gehoorzaamheid te maken heeft met een uiterlijke daad, terwijl eren te maken heeft met de innerlijke gesteldheid van je hart.


5 mei 2021

Wees genadig!

Jezus wilde deze waarheid op ons hart drukken: als je vergeving, liefde en genade geeft, zul je dit in een goede, vastgedrukte, geschudde maat terugontvangen.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest