vandaag, 10 februari 2021

Laat je leven niet door mensenangst bepaald worden

In 1 Samuel 15:18-19, 24-26 komt de profeet Samuel bij koning Saul en zegt het volgende:

De HEERE heeft u op weg gezonden en gezegd: Ga heen, sla de zondaars met de ban, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de HEERE, maar bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de HEERE? Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de HEERE en uw woorden overtreden heb, want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde, en keer met mij terug, dan zal ik mij voor de HEERE neerbuigen. Maar Samuel zei tegen Saul: Ik zal niet met u terugkeren. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft de HEERE u verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult zijn.

Saul was ongehoorzaam aan God en loog hier vervolgens over, probeerde het te verdoezelen. Hij probeerde de schuld bij het volk te leggen. Is je dat opgevallen? En waarom? Omdat hij bang was voor het volk.

Vanwege Sauls angst voor mensen, zei Samuel tegen hem: ‘Je bent je positie kwijtgeraakt.’ Verderop zegt hij: ‘God heeft een man gevonden die beter is dan jij, een man naar Zijn hart.’ En Hij koos David die Saul zou vervangen als koning van Israël.

Ik wil dat je over het volgende nadenkt: God had Saul beloofd dat zijn nazaat op de troon zou zitten, maar het was een voorwaardelijke belofte die God hem had gegeven.

Saul raakte zijn positie kwijt vanwege zijn ongehoorzaamheid door zijn angst voor mensen. Daarmee raakten ook zijn nakomelingen die positie kwijt! En David, een betere man dan Saul, werd koning van Israël en onze Redder kwam uit zijn geslacht voort.

Als we door angst voor mensen onze bestemming kwijt kunnen raken en als angst onze nakomelingen kan beïnvloeden, denk dan eens aan wat een groot geloof en vertrouwen in God kan doen!

Bekijk hier de bijpassende uitzdending: Doe de deur van ongehoorzaamheid dicht

De overdenking van de voorgaande dagen


24 juli 2021

Geestelijke scherpte – hoe herwin ik die?

De vader van een vriend van mij is houthakker. In die tijd werden bomen nog met een bijl omgehakt. Op een dag legde zijn vader uit hoe hij te werk ging.


23 juli 2021

Voorbede

Een aantal jaar geleden was ik in Nigeria waar ik in de stad Onitsha op een grote conferentie sprak. We mochten de koning ontmoeten.


22 juli 2021

De smeekbede

Onlangs vroeg een vriend van mij, die ook pastor is, of ik voor zijn gemeente wilde bidden. Hij zei dat ze heel krap bij kas zaten.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest