vandaag, 9 februari 2022

Laat je leven niet door mensenangst bepaald worden

In 1 Samuel 15:18-19, 24-26 komt de profeet Samuel bij koning Saul en zegt het volgende:

De HEERE heeft u op weg gezonden en gezegd: Ga heen, sla de zondaars met de ban, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de HEERE, maar bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de HEERE? Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de HEERE en uw woorden overtreden heb, want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde, en keer met mij terug, dan zal ik mij voor de HEERE neerbuigen. Maar Samuel zei tegen Saul: Ik zal niet met u terugkeren. Omdat u het woord van de HEERE verworpen hebt, heeft de HEERE u verworpen, zodat u geen koning meer over Israël zult zijn.

Saul was ongehoorzaam aan God en loog hier vervolgens over, probeerde het te verdoezelen. Hij probeerde de schuld bij het volk te leggen. Is je dat opgevallen? En waarom? Omdat hij bang was voor het volk.

Vanwege Sauls angst voor mensen, zei Samuel tegen hem: ‘Je bent je positie kwijtgeraakt.’ Verderop zegt hij: ‘God heeft een man gevonden die beter is dan jij, een man naar Zijn hart.’ En Hij koos David die Saul zou vervangen als koning van Israël.

Ik wil dat je over het volgende nadenkt: God had Saul beloofd dat zijn nazaat op de troon zou zitten, maar het was een voorwaardelijke belofte die God hem had gegeven.

Saul raakte zijn positie kwijt vanwege zijn ongehoorzaamheid door zijn angst voor mensen. Daarmee raakten ook zijn nakomelingen die positie kwijt! En David, een betere man dan Saul, werd koning van Israël en onze Redder kwam uit zijn geslacht voort.

Als we door angst voor mensen onze bestemming kwijt kunnen raken en als angst onze nakomelingen kan beïnvloeden, denk dan eens aan wat een groot geloof en vertrouwen in God kan doen!

Bekijk hier de bijpassende uitzdending: Doe de deur van ongehoorzaamheid dicht

De overdenking van de voorgaande dagen


25 mei 2022

Zeven taken van de gemeente: 7. Weten over een beloning

Als ik in de hemel kom, wil ik graag horen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe dienaar.’


24 mei 2022

Zeven taken van de gemeente: 6. Uit de Bijbel vertellen

Als wij getuigen over Jezus, moeten wij de mensen vertellen over de beloften in de Bijbel.


23 mei 2022

Wees vervuld met de Heilige Geest

In de overdenking van gisteren hebben we het vijfde aspect behandeld dat belangrijk is bij het winnen van zielen. Dat is de Heilige Geest, onze Trooster. De Heilige Geest is...


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest