vandaag, 23 oktober 2020

Laat je niet beïnvloeden door slechte behandeling!

Ik wil voortborduren op de overdenking van gisteren door je te wijzen op 1 Petrus 2:18-23:

Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.

Deze verzen zijn aardig duidelijk: God oordeelt rechtvaardig. God is een rechtvaardige rechter. En zelfs als je moet lijden omdat je het juiste deed, zal Hij alles ten goede keren voor jou, als je het overgeeft aan God.

Als je wilt dat God je in zo’n situatie kan gebruiken, moet je drie dingen onthouden:

  1. Let op je houding. Raak niet verbitterd, maar blijf aardig.
  2. Let op wat je zegt. Vergeld geen kwaad met kwaad. Zeg geen dingen die voor verdeeldheid zorgen.
  3. Blijf dienstbaar. Blijf hard voor de Heer werken, zelfs als men jou laat lijden. Protesteer niet.

Als je deze drie dingen doet, zul je ontdekken wat God door jouw moeilijkheden heen doet!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: De overwinning behalen 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


5 maart 2021

Kracht in aantal – Janet Conley

Als we onze kracht bundelen in gebed, is dat wat er gebeurt. Het brengt vermenigvuldiging teweeg.


4 maart 2021

De kracht van jouw gebed

Als jij in een bepaald gebied van je leven merkt dat je onvruchtbaar bent, bid dan.


3 maart 2021

Wat is jouw motief?

Als je bidt, kijkt God naar wat het beste is voor jou. Maar dan zegt Hij ook: omdat u verkeerd bidt.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest