vandaag, 22 oktober 2021

Laat je niet beïnvloeden door slechte behandeling!

Ik wil voortborduren op de overdenking van gisteren door je te wijzen op 1 Petrus 2:18-23:

Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.

Deze verzen zijn aardig duidelijk: God oordeelt rechtvaardig. God is een rechtvaardige rechter. En zelfs als je moet lijden omdat je het juiste deed, zal Hij alles ten goede keren voor jou, als je het overgeeft aan God.

Als je wilt dat God je in zo’n situatie kan gebruiken, moet je drie dingen onthouden:

  1. Let op je houding. Raak niet verbitterd, maar blijf aardig.
  2. Let op wat je zegt. Vergeld geen kwaad met kwaad. Zeg geen dingen die voor verdeeldheid zorgen.
  3. Blijf dienstbaar. Blijf hard voor de Heer werken, zelfs als men jou laat lijden. Protesteer niet.

Als je deze drie dingen doet, zul je ontdekken wat God door jouw moeilijkheden heen doet!

Bekijk hier de bijpassende uitzending: De overwinning behalen 1/2

De overdenking van de voorgaande dagen


16 januari 2022

Uitweg uit verleidingen

Als je vandaag overweldigd wordt door beproevingen, ga dan op zoek naar Gods uitweg. Die bestaat. Vertrouw erop dat Hij jou veilig door en uit je problemen leidt!


15 januari 2022

In jou is een geestelijke schat!

Paulus wil dat wij begrijpen dat God in ons een ongelooflijke geestelijke schat heeft geplaatst … een schat die zich in een aarden kruik bevindt; ons lichaam. De schat is in jou en mij!


14 januari 2022

Wat behoort God toe

Ik zal je een geheimpje vertellen: jij en ik zijn slechts rentmeesters. Op een dag zal de Eigenaar ons rekenschap af laten leggen voor hoe we met Zijn spullen zijn omgegaan.


Laat je bemoedigen door de nieuwste bijdragen van Bayless Conley

Ontvang antwoorden per emailBemoediging per post? Informeer je nu over de maandelijkse brief van Bayless

Breng hoop naar de huiskamers – vooral in deze speciale tijd!

Pin It on Pinterest